BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 9581
Mapa witryny 70
Polityka prywatności 139
Instrukcja obsługi 35
Jak szukać 12
Zastrzeżenia prawne 13
Rejestr zmian 68
Redakcja BIP 92
Tłumacz języka migowego 122
Statystyka strony 20
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
GUP 1172
Dane podstawowe 278
Dane teleadresowe 324
Godziny urzędowania 56
Struktura Urzędu 295
Schemat organizacyjny 197
Działy i stanowiska 326
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 62
Uchwała w sprawie nadania statutu 16
Kierownictwo 280
Dyrektor 572
Zastępca dyrektora 241
Główny księgowy 140
Skargi, wnioski, petycje 113
Petycje 0
Podstawa prawna 0
Przedmiot petycji 0
Nadawca petycji 0
Składanie petycji 0
Rozpatrywanie petycji 0
Publikacja petycji 0
Petycje składane do dyrektora GUP 0
Kontrole 83
Kontrole wewnętrzne 29
Kontrole zewnętrzne 53
Archiwum 2014 0
Archiwum 2015 0
Archiwum 2016 0
Archiwum 2017 0
Archiwum 2018 0
Archiwum 2019 16
Archiwum 2020 0
Rejestry, ewidencje, decyzje 115
Elektroniczny Urząd Podawczy 99
Regulaminy 92
Finanse 262
Zestawienie środków trwałych 52
Majątek GUP 50
Budżet GUP 58
Sprawozdanie finansowe 102
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych 30
Zamówienia publiczne 1472
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy 490
Dostawy 240
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 69
Dostawa sprzętu komputerowego 34
Usługi 525
Tryb podstawowy bez negocjacji 123
Roboty budowlane 110
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe 1283
Postępowania wszczęte 2238
Postępowania rozstrzygnięte 1106
Postępowania zakończone 657
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych 578
Informacja dla jednostek szkolących 214
Archiwum zamówień publicznych 183
Postępowania prowadzone do sierpnia 2020 90
Archiwum. Usługi 53
Przetarg na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II 130
Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy (2021) 0
Plan postępowań 219
Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 67
Oświadczenia majątkowe 412
Praca w GUP 3357
Ogłoszenia o naborze 10804
Wyniki naborów 3141
Dokumenty rekrutacyjne 371
Działalność GUP 390
Cele GUP 88
Polityka Jakości - Misja Urzędu 73
Zasięg terytorialny 62
Pomoc publiczna 103
Sprawozdania z działalności GUP 0
Organy opiniodawcze i doradcze 33
Powiatowa Rada Rynku Pracy 54
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 139
Porządek posiedzeń 67
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 78
Podział środków Funduszu Pracy 188
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy 129
Staże 71
Roboty publiczne 22
Prace interwencyjne 31
Przygotowanie zawodowe dorosłych 16
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 62
Ogłoszenia 86
Konkurs ofert na realizację zadania: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością 0
Archiwalne ogłoszenia 86
Sprawozdania z wydanych decyzji administracyjnych 0
Podstawy prawne 163
Regulamin organizacyjny GUP 188
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 71
Regulaminy form aktywizacji 46
Do pobrania 301
Statystyka lokalna 198
Informacja publiczna 221
Dostęp do informacji publicznej Podstawa prawna 31
Zasady udostępniania informacji publicznej 23
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej 15
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 26
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 13
Przetwarzanie danych osobowych 289
Deklaracja dostępności 122
Raport o stanie dostępności w 2021 roku 73
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 188
Procedury załatwiania spraw 870
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 93
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Twoja sprawa w Urzędzie 259
Zarządzenia Dyrektora GUP 202
Informacja dla osób niepełnosprawnych 67
Projekty EFS 154
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 53
PO WER 2015-2016 1
PO WER 2016-2017 0
PO WER 2017-2018 2
PO WER 2019-2022 10
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 44
RPO 2015-2016 1
RPO 2016-2017 1
RPO 2017-2018 4
RPO 2019-2022 19
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I 42
Odkryj swój kapitał 7
PO KL - Archiwum 11
Drukuj
Liczba odwiedzin
20
do góry