BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 2245
Mapa witryny 25
Polityka prywatności 38
Instrukcja obsługi 9
Jak szukać 7
Zastrzeżenia prawne 4
Rejestr zmian 23
Redakcja BIP 26
Tłumacz języka migowego 38
Statystyka strony 5
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 3
GUP 334
Dane podstawowe 87
Dane teleadresowe 21
Godziny urzędowania 6
Struktura Urzędu 75
Schemat organizacyjny 40
Działy i stanowiska 51
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 21
Uchwała w sprawie nadania statutu 4
Kierownictwo 62
Dyrektor 96
Zastępca dyrektora 43
Główny księgowy 26
Skargi, wnioski, petycje 28
Petycje 3
Podstawa prawna 0
Przedmiot petycji 0
Nadawca petycji 0
Składanie petycji 0
Rozpatrywanie petycji 0
Publikacja petycji 0
Petycje składane do dyrektora GUP 0
Kontrole 35
Kontrole wewnętrzne 11
Kontrole zewnętrzne 20
Archiwum 2014 2
Archiwum 2015 1
Archiwum 2016 1
Archiwum 2017 2
Archiwum 2018 5
Archiwum 2019 0
Rejestry, ewidencje, decyzje 35
Elektroniczny Urząd Podawczy 41
Regulaminy 33
Finanse 74
Zestawienie środków trwałych 14
Majątek GUP 15
Budżet GUP 17
Sprawozdanie finansowe 26
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych 7
Zamówienia publiczne 251
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy 142
Dostawy 130
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 48
Dostawa sprzętu komputerowego 13
Usługi 136
Przetarg na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II 28
Roboty budowlane 50
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe 166
Postępowania wszczęte 307
Postępowania rozstrzygnięte 126
Postępowania zakończone 86
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych 134
Informacja dla jednostek szkolących 66
Archiwum zamówień publicznych 62
Postępowania prowadzone do sierpnia 2020 40
Plan postępowań 93
Oświadczenia majątkowe 116
Praca w GUP 1083
Ogłoszenia o naborze 2865
Wyniki naborów 776
Dokumenty rekrutacyjne 88
Działalność GUP 124
Cele GUP 33
Polityka Jakości - Misja Urzędu 30
Zasięg terytorialny 23
Pomoc publiczna 35
Organy opiniodawcze i doradcze 11
Powiatowa Rada Rynku Pracy 9
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 31
Porządek posiedzeń 11
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 7
Sprawozdania z działalności GUP 0
Podział środków Funduszu Pracy 62
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy 42
Staże 17
Roboty publiczne 6
Prace interwencyjne 13
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 21
Ogłoszenia 24
Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób orzeczoną niepełnosprawnością 2
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II 2
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III 13
Archiwalne ogłoszenia 7
Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV 11
Podstawy prawne 49
Regulamin organizacyjny GUP 58
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 16
Regulaminy form aktywizacji 4
Do pobrania 102
Statystyka lokalna 51
Informacja publiczna 66
Dostęp do informacji publicznej Podstawa prawna 5
Zasady udostępniania informacji publicznej 5
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej 3
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 5
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2
Przetwarzanie danych osobowych 36
Deklaracja dostępności 68
Raport o stanie dostępności w 2021 roku 16
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 48
Procedury załatwiania spraw 194
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 26
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Twoja sprawa w Urzędzie 92
Zarządzenia Dyrektora GUP 73
Informacja dla osób niepełnosprawnych 13
Projekty EFS 36
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 14
PO WER 2015-2016 1
PO WER 2016-2017 0
PO WER 2017-2018 0
PO WER 2019-2020 2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 11
RPO 2015-2016 0
RPO 2016-2017 0
RPO 2017-2018 0
RPO 2019-2020 3
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I 5
Odkryj swój kapitał 1
PO KL - Archiwum 3
Drukuj
Liczba odwiedzin
5
do góry