BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 0
Mapa witryny 0
Polityka prywatności 0
Instrukcja obsługi 0
Jak szukać 0
Zastrzeżenia prawne 0
Rejestr zmian 0
Redakcja BIP 0
Tłumacz języka migowego 0
Statystyka strony 0
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
GUP 0
Dane podstawowe 0
Dane teleadresowe 0
Godziny urzędowania 0
Struktura Urzędu 0
Schemat organizacyjny 0
Działy i stanowiska 0
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 0
Uchwała w sprawie nadania statutu 0
Kierownictwo 0
Dyrektor 0
Zastępca dyrektora 0
Główny księgowy 0
Skargi, wnioski, petycje 0
Petycje 0
Podstawa prawna 0
Przedmiot petycji 0
Nadawca petycji 0
Składanie petycji 0
Rozpatrywanie petycji 0
Publikacja petycji 0
Petycje składane do dyrektora GUP 0
Kontrole 0
Kontrole wewnętrzne 0
Kontrole zewnętrzne 0
Archiwum 2014 0
Archiwum 2015 0
Archiwum 2016 0
Archiwum 2017 0
Archiwum 2018 0
Archiwum 2019 0
Archiwum 2020 0
Archiwum 2021 0
Archiwum 2022 0
Rejestry, ewidencje, decyzje 0
Elektroniczny Urząd Podawczy 0
Regulaminy 0
Finanse 0
Zestawienie środków trwałych 0
Majątek GUP 0
Budżet GUP 0
Sprawozdanie finansowe 0
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych 0
Zamówienia publiczne 0
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy 0
Dostawy 0
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 0
Dostawa sprzętu komputerowego 0
Usługi 0
Roboty budowlane 0
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe 0
Postępowania wszczęte 0
Postępowania rozstrzygnięte 0
Postępowania zakończone 0
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych 0
Informacja dla jednostek szkolących 0
Archiwum zamówień publicznych 0
Postępowania prowadzone do sierpnia 2020 0
Archiwum. Usługi 0
Rok 2023 0
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym 0
Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach 0
Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach-2 0
Usługa sprzątania wewnętrznego-3 0
Tryb podstawowy bez negocjacji 0
Przetarg na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II 0
Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy (2021) 0
Emisja baneru informacyjnego 0
Plan postępowań 0
Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 0
Archiwum zaproszeń 0
2022 0
2023 0
Oświadczenia majątkowe 0
Praca w GUP 0
Ogłoszenia o naborze 0
Wyniki naborów 0
Dokumenty rekrutacyjne 0
Działalność GUP 0
Cele GUP 0
Polityka Jakości - Misja Urzędu 0
Zasięg terytorialny 0
Pomoc publiczna 0
Sprawozdania z działalności GUP 0
Organy opiniodawcze i doradcze 0
Powiatowa Rada Rynku Pracy 0
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 0
Porządek posiedzeń 0
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy 0
Staże 0
Roboty publiczne 0
Prace interwencyjne 0
Przygotowanie zawodowe dorosłych 0
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 0
Ogłoszenia 0
Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy 0
Archiwalne ogłoszenia 0
Sprawozdania z wydanych decyzji administracyjnych 0
Podstawy prawne 0
Regulamin organizacyjny GUP 0
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 0
Regulaminy form aktywizacji 0
Do pobrania 0
Statystyka lokalna 0
Informacja publiczna 0
Dostęp do informacji publicznej Podstawa prawna 0
Zasady udostępniania informacji publicznej 0
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej 0
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 0
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 0
Przetwarzanie danych osobowych 0
Deklaracja dostępności 0
Raport o stanie dostępności w 2021 roku 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Procedury załatwiania spraw 0
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 0
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Twoja sprawa w Urzędzie 0
Zarządzenia Dyrektora GUP 0
Informacja dla osób niepełnosprawnych 0
Projekty EFS 0
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Archiwum 0
PO WER 2015-2016 0
PO WER 2016-2017 0
PO WER 2017-2018 0
PO WER 2019-2022 0
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Archiwum 0
RPO 2015-2016 0
RPO 2016-2017 0
RPO 2017-2018 0
RPO 2019-2022 0
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I 0
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II 0
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III 0
Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV 0
Odkryj swój kapitał 0
PO KL - Archiwum 0
Projekty EFS+ 0
Fundusze Europejskie dla Pomorza 0
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry