BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 3979
Mapa witryny 35
Polityka prywatności 58
Instrukcja obsługi 13
Jak szukać 8
Zastrzeżenia prawne 6
Rejestr zmian 29
Redakcja BIP 37
Tłumacz języka migowego 59
Statystyka strony 7
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 3
GUP 510
Dane podstawowe 127
Dane teleadresowe 39
Godziny urzędowania 10
Struktura Urzędu 115
Schemat organizacyjny 72
Działy i stanowiska 108
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 25
Uchwała w sprawie nadania statutu 4
Kierownictwo 114
Dyrektor 223
Zastępca dyrektora 95
Główny księgowy 44
Skargi, wnioski, petycje 39
Petycje 4
Podstawa prawna 0
Przedmiot petycji 0
Nadawca petycji 0
Składanie petycji 0
Rozpatrywanie petycji 0
Publikacja petycji 0
Petycje składane do dyrektora GUP 0
Kontrole 42
Kontrole wewnętrzne 16
Kontrole zewnętrzne 27
Archiwum 2014 3
Archiwum 2015 0
Archiwum 2016 0
Archiwum 2017 3
Archiwum 2018 7
Archiwum 2019 6
Rejestry, ewidencje, decyzje 44
Elektroniczny Urząd Podawczy 48
Regulaminy 36
Finanse 107
Zestawienie środków trwałych 21
Majątek GUP 22
Budżet GUP 22
Sprawozdanie finansowe 44
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych 10
Zamówienia publiczne 391
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy 219
Dostawy 158
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 51
Dostawa sprzętu komputerowego 17
Usługi 234
Tryb podstawowy bez negocjacji 45
Roboty budowlane 69
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe 256
Postępowania wszczęte 413
Postępowania rozstrzygnięte 223
Postępowania zakończone 115
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych 196
Informacja dla jednostek szkolących 89
Archiwum zamówień publicznych 86
Postępowania prowadzone do sierpnia 2020 52
Archiwum. Usługi 10
Przetarg na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II 44
Plan postępowań 117
Oświadczenia majątkowe 183
Praca w GUP 1604
Ogłoszenia o naborze 4875
Wyniki naborów 1323
Dokumenty rekrutacyjne 138
Działalność GUP 176
Cele GUP 48
Polityka Jakości - Misja Urzędu 41
Zasięg terytorialny 32
Pomoc publiczna 48
Organy opiniodawcze i doradcze 18
Powiatowa Rada Rynku Pracy 19
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 56
Porządek posiedzeń 24
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 18
Sprawozdania z działalności GUP 0
Podział środków Funduszu Pracy 88
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy 61
Staże 26
Roboty publiczne 8
Prace interwencyjne 19
Przygotowanie zawodowe dorosłych 8
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 32
Ogłoszenia 36
Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób orzeczoną niepełnosprawnością 8
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II 0
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III 21
Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV 14
Archiwalne ogłoszenia 11
Podstawy prawne 72
Regulamin organizacyjny GUP 89
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 29
Regulaminy form aktywizacji 6
Do pobrania 140
Statystyka lokalna 76
Informacja publiczna 93
Dostęp do informacji publicznej Podstawa prawna 8
Zasady udostępniania informacji publicznej 8
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej 3
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 8
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3
Przetwarzanie danych osobowych 87
Deklaracja dostępności 81
Raport o stanie dostępności w 2021 roku 30
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 88
Procedury załatwiania spraw 300
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 44
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Twoja sprawa w Urzędzie 125
Zarządzenia Dyrektora GUP 94
Informacja dla osób niepełnosprawnych 18
Projekty EFS 63
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 22
PO WER 2015-2016 1
PO WER 2016-2017 0
PO WER 2017-2018 0
PO WER 2019-2020 3
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 15
RPO 2015-2016 0
RPO 2016-2017 0
RPO 2017-2018 1
RPO 2019-2020 6
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I 7
Odkryj swój kapitał 2
PO KL - Archiwum 3
Drukuj
Liczba odwiedzin
7
do góry