BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 11124
Mapa witryny 75
Polityka prywatności 160
Instrukcja obsługi 41
Jak szukać 14
Zastrzeżenia prawne 17
Rejestr zmian 74
Redakcja BIP 104
Tłumacz języka migowego 130
Statystyka strony 21
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
GUP 1382
Dane podstawowe 325
Dane teleadresowe 476
Godziny urzędowania 91
Struktura Urzędu 342
Schemat organizacyjny 236
Działy i stanowiska 411
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 68
Uchwała w sprawie nadania statutu 17
Kierownictwo 343
Dyrektor 664
Zastępca dyrektora 305
Główny księgowy 183
Skargi, wnioski, petycje 137
Petycje 0
Podstawa prawna 0
Przedmiot petycji 0
Nadawca petycji 0
Składanie petycji 0
Rozpatrywanie petycji 0
Publikacja petycji 0
Petycje składane do dyrektora GUP 0
Kontrole 98
Kontrole wewnętrzne 37
Kontrole zewnętrzne 63
Archiwum 2014 0
Archiwum 2015 0
Archiwum 2016 0
Archiwum 2017 0
Archiwum 2018 0
Archiwum 2019 0
Archiwum 2020 0
Archiwum 2021 0
Rejestry, ewidencje, decyzje 142
Elektroniczny Urząd Podawczy 120
Regulaminy 119
Finanse 312
Zestawienie środków trwałych 61
Majątek GUP 60
Budżet GUP 72
Sprawozdanie finansowe 124
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych 31
Zamówienia publiczne 1700
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy 554
Dostawy 278
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 71
Dostawa sprzętu komputerowego 43
Usługi 597
Tryb podstawowy bez negocjacji 133
Roboty budowlane 134
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe 1533
Postępowania wszczęte 2769
Postępowania rozstrzygnięte 1321
Postępowania zakończone 796
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych 709
Informacja dla jednostek szkolących 248
Archiwum zamówień publicznych 194
Postępowania prowadzone do sierpnia 2020 95
Archiwum. Usługi 58
Przetarg na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II 143
Usługa sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez Gdański Urząd Pracy (2021) 0
Plan postępowań 259
Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia 90
Oświadczenia majątkowe 480
Praca w GUP 3958
Ogłoszenia o naborze 13253
Wyniki naborów 3934
Dokumenty rekrutacyjne 453
Działalność GUP 465
Cele GUP 113
Polityka Jakości - Misja Urzędu 87
Zasięg terytorialny 69
Pomoc publiczna 120
Sprawozdania z działalności GUP 0
Organy opiniodawcze i doradcze 41
Powiatowa Rada Rynku Pracy 77
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 183
Porządek posiedzeń 105
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 109
Podział środków Funduszu Pracy 229
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy 191
Staże 101
Roboty publiczne 40
Prace interwencyjne 43
Przygotowanie zawodowe dorosłych 27
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 80
Ogłoszenia 96
Archiwalne ogłoszenia 96
Sprawozdania z wydanych decyzji administracyjnych 19
Podstawy prawne 190
Regulamin organizacyjny GUP 217
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 80
Regulaminy form aktywizacji 48
Do pobrania 363
Statystyka lokalna 228
Informacja publiczna 251
Dostęp do informacji publicznej Podstawa prawna 31
Zasady udostępniania informacji publicznej 23
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej 0
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 26
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 0
Przetwarzanie danych osobowych 336
Deklaracja dostępności 133
Raport o stanie dostępności w 2021 roku 88
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 211
Procedury załatwiania spraw 965
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 110
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Twoja sprawa w Urzędzie 283
Zarządzenia Dyrektora GUP 235
Informacja dla osób niepełnosprawnych 77
Projekty EFS 173
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 61
PO WER 2015-2016 3
PO WER 2016-2017 1
PO WER 2017-2018 5
PO WER 2019-2022 14
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 56
RPO 2015-2016 2
RPO 2016-2017 2
RPO 2017-2018 5
RPO 2019-2022 20
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I 58
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II 1
Zintegrowane Inwestycje w Talenty III 1
Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV 2
Odkryj swój kapitał 10
PO KL - Archiwum 15
Drukuj
Liczba odwiedzin
21
do góry