BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 1430
Mapa witryny 18
Polityka prywatności 28
Instrukcja obsługi 7
Jak szukać 6
Zastrzeżenia prawne 2
Rejestr zmian 17
Redakcja BIP 19
Tłumacz języka migowego 23
Statystyka strony 5
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 3
GUP 218
Dane podstawowe 51
Dane teleadresowe 12
Godziny urzędowania 4
Struktura Urzędu 49
Schemat organizacyjny 25
Działy i stanowiska 32
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 15
Uchwała w sprawie nadania statutu 2
Kierownictwo 40
Dyrektor 64
Zastępca dyrektora 26
Główny księgowy 16
Skargi, wnioski, petycje 19
Petycje 2
Podstawa prawna 0
Przedmiot petycji 0
Nadawca petycji 0
Składanie petycji 0
Rozpatrywanie petycji 0
Publikacja petycji 0
Petycje składane do dyrektora GUP 0
Kontrole 28
Kontrole wewnętrzne 10
Kontrole zewnętrzne 18
Archiwum 2014 2
Archiwum 2015 1
Archiwum 2016 1
Archiwum 2017 2
Archiwum 2018 5
Archiwum 2019 0
Rejestry, ewidencje, decyzje 23
Elektroniczny Urząd Podawczy 32
Regulaminy 18
Finanse 41
Zestawienie środków trwałych 8
Majątek GUP 9
Budżet GUP 8
Sprawozdanie finansowe 11
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych 3
Zamówienia publiczne 162
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy 104
Dostawy 110
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 46
Dostawa sprzętu komputerowego 13
Usługi 93
Przetarg na świadczenie usługi sprzątania wewnętrznego w pomieszczeniach zajmowanych przez GUP II 22
Roboty budowlane 42
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe 92
Postępowania wszczęte 115
Postępowania rozstrzygnięte 40
Postępowania zakończone 40
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych 90
Informacja dla jednostek szkolących 43
Archiwum zamówień publicznych 36
Postępowania prowadzone do sierpnia 2020 21
Plan postępowań 68
Oświadczenia majątkowe 66
Praca w GUP 805
Ogłoszenia o naborze 2007
Wyniki naborów 592
Dokumenty rekrutacyjne 57
Działalność GUP 61
Cele GUP 12
Polityka Jakości - Misja Urzędu 8
Zasięg terytorialny 9
Pomoc publiczna 21
Organy opiniodawcze i doradcze 8
Powiatowa Rada Rynku Pracy 7
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy 16
Porządek posiedzeń 8
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia 6
Sprawozdania z działalności GUP 0
Podział środków Funduszu Pracy 34
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy 20
Staże 7
Roboty publiczne 3
Prace interwencyjne 8
Przygotowanie zawodowe dorosłych 1
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 5
Ogłoszenia 18
Konkurs nr 1 8
Wyniki konkursu 0
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II 0
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III 11
Archiwalne ogłoszenia 3
Zintegrowane Inwestycje w Talenty IV 8
Podstawy prawne 28
Regulamin organizacyjny GUP 33
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy 8
Regulaminy form aktywizacji 0
Do pobrania 56
Statystyka lokalna 30
Informacja publiczna 41
Dostęp do informacji publicznej Podstawa prawna 2
Zasady udostępniania informacji publicznej 5
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej 3
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 4
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2
Przetwarzanie danych osobowych 17
Deklaracja dostępności 23
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 39
Procedury załatwiania spraw 126
Rekrutacja 0
Stawki i wskaźniki 11
Sprawozdania z pomocy publicznej 0
Podział środków Funduszu Pracy 0
Twoja sprawa w Urzędzie 36
Zarządzenia Dyrektora GUP 48
Informacja dla osób niepełnosprawnych 6
Projekty EFS 27
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 10
PO WER 2015-2016 1
PO WER 2016-2017 0
PO WER 2017-2018 0
PO WER 2019-2020 2
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 7
RPO 2015-2016 0
RPO 2016-2017 0
RPO 2017-2018 0
RPO 2019-2020 2
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I 3
Odkryj swój kapitał 0
PO KL - Archiwum 1
Drukuj
Liczba odwiedzin
5
do góry