BIP
Grafika BIP

Cele GUP

Cele na 2022 rok

 1. Objęcie aktywizacją zawodową 2000 osób bezrobotnych.
 2. Realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:
  1. 1) program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER,
   2) program aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
   3) program aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego.
 3. Działania na rzecz pracodawców:
  1. 1) wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników (organizacja giełd pracy),
   2) wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy,
   3) umożliwienie pracodawcom realizacji potrzeb szkoleniowych dla pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
   4) umożliwienie pracodawcom zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
 4. Działania na rzecz kobiet powracających na rynek pracy:
  1. 1) realizacja programu specjalnego „Mama na etacie”,
   2) realizacja programu specjalnego „Kobieta na swoim”.
 5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielenie osobom bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
 6. Aktywizacja zawodowa seniorów.
 7. Wsparcie młodzieży i dorosłych w zakresie rozpoznawania talentów, predyspozycji i konstruowania ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-17 10:50
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2022-01-03 08:00
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2022-01-03 08:00
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2022-01-03 08:00
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
88
do góry