BIP
Grafika BIP

Cele GUP

Cele na 2024 rok

 1. Objęcie aktywizacją zawodową 1600 osób bezrobotnych (m. in. staże, szkolenia).
 2. Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  1) FEP - Fundusze Europejskie dla Pomorza „Aktywne Pomorze”.
 3. Działania na rzecz pracodawców:
  1) wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników (organizacja giełd pracy),
  2) wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy (dofinansowanie wyposażenia),
  3) umożliwienie pracodawcom realizacji potrzeb szkoleniowych dla pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  4) umożliwienie pracodawcom zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
 4. Działania na rzecz kobiet powracających na rynek pracy:
  1) realizacja programu specjalnego „Kobieta na swoim”.
 5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielenie osobom bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
 6. Aktywizacja zawodowa seniorów.
 7. Wsparcie młodzieży i dorosłych w zakresie rozpoznawania talentów, predyspozycji i konstruowania ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-17 10:50
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-22 11:11
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-22 11:11
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-22 11:11
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry