BIP
Grafika BIP

Cele GUP

Cele na 2023 rok

 1. Objęcie aktywizacją zawodową 1800 osób bezrobotnych (m. in. staże, szkolenia).
 2. Realizacja projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  - kontynuacja programu aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego.
 3. Działania na rzecz pracodawców:
  - wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników (organizacja giełd pracy),
  - wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy (dofinansowanie wyposażenia),
  - umożliwienie pracodawcom realizacji potrzeb szkoleniowych dla pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
  - umożliwienie pracodawcom zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.
 4. Działania na rzecz kobiet powracających na rynek pracy:
  - kontynuacja programu „Mama na etacie" (V edycja);
  - realizacja programu specjalnego „Kobieta na swoim".
 5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez udzielenie osobom bezrobotnym dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
 6. Aktywizacja zawodowa seniorów.
 7. Wsparcie młodzieży i dorosłych w zakresie rozpoznawania talentów, predyspozycji i konstruowania ścieżki edukacyjno- zawodowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-17 10:50
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-01-09 13:15
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-01-09 13:15
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-01-09 13:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry