BIP
Grafika BIP

RPO 2016-2017

Logo projektu

Projekt zakończony

Gdański Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) kontynuuje w 2016 roku kompleksowe wsparcie dla osób powyżej 30.roku życia*.

Staże to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy. Krawiec, magazynierka, psycholożka, realizator dźwięku, recepcjonista, testerka oprogramowania, instruktorka sportowa, zootechnik, kosmetolog, towaroznawca - to tylko mała próbka stanowisk, na jakich GUP finansował staże w 2014 roku.

A może chcesz pójść w ślady kilkuset ludzi, którzy zostali własnymi szefami i szefowymi? Dzięki wsparciu finansowemu na samozatrudnienie GUP w samym tylko 2014 roku działalność gospodarczą otworzyli m.in. fizjoterapeutka, copywriterka, kilka prawniczek i architektek, weterynarz, projektant biżuterii, czy trener tenisa ziemnego.

W ramach projektu GUP prowadził będzie również rekrutację kandydatek i kandydatów na nowotworzone, subsydiowane miejsca pracy (prace interwencyjne, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50. roku życia).

UWAGA! Projekt zakończony. Okres jego realizacji: 01.01.2016-30.04.2017.

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (II)”
projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim.

Projekt realizowany wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art.34a ww. ustawy.

* Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w GUP jako bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy I lub II w rozumieniu art. 33 ww. ustawy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30.r.ż.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).

Okres realizacji: 01.01.2016 - 30.04.2017

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 10:18
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:40
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:40
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry