BIP
Grafika BIP

Odkryj swój kapitał

Projekt „Odkryj swój kapitał" był ukierunkowany na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - w tym również bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6 „Integracja", działanie 6.1 „Aktywna integracja", poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa").

Partnerem Gminy Miasta Gdańska / Gdańskiego Urzędu Pracy przy realizacji projektu „Odkryj swój kapitał" było Stowarzyszenie Akcja Społeczna- organizacja pozarządową, działającą w sferze pomocy i integracji społecznej.

W ofercie znajdowały się:

1. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym

  • poradnictwo psychologiczne
  • trening umiejętności społecznych
  • wsparcie środowiskowe
  • warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
  • poradnictwo prawne i obywatelskie

2. usługi i instrumenty rynku pracy

  • diagnoza i poradnictwo zawodowe
  • szkolenia
  • staże
  • prace interwencyjne
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Okres realizacji: 31.10.2018 - 31.03.2021

logotyp funduszy europejskich program POWER

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 11:33
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:56
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:56
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry