BIP
Grafika BIP

Odkryj swój kapitał

Projekt „Odkryj swój kapitał” ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym również bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy.

Nowy projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6 „Integracja”, działanie 6.1 „Aktywna integracja”, poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”).

Partnerem Gminy Miasta Gdańska / Gdańskiego Urzędu Pracy przy realizacji projektu „Odkryj swój kapitał” jest Stowarzyszenie Akcja Społeczna- organizacja pozarządową, działającą w sferze pomocy i integracji społecznej.

W ofercie znajdują się:

 1. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym
  • poradnictwo psychologiczne
  • trening umiejętności społecznych
  • wsparcie środowiskowe
  • warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
  • poradnictwo prawne i obywatelskie
 2. usługi i instrumenty rynku pracy
  • diagnoza i poradnictwo zawodowe
  • szkolenia
  • staże
  • prace interwencyjne
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Okres realizacji: 31.10.2018 - 30.12.2020

Rekrutacja i dodatkowe informacje

Zgłoszenia do projektu przyjmują i szczegółowych informacji udzielają:

 • Joanna Leńczuk, doradca klienta, tel. 58 743 14 56, e-mail joanna.lenczuk@gup.gdansk.pl
 • Małgorzata Felchner, doradca klienta, tel. 58 743 14 42, e-mail malgorzata.felchner@gup.gdansk.pl

Obsługą pracodawców zainteresowanych projektem zajmuje się:

 • Beata Sawicka, doradca klienta biznesowego, tel. 58 743 13 57, e-mail beata.sawicka@gup.gdansk.pl

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 11:33
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 11:28
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 11:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
7
do góry