BIP
Grafika BIP

RPO 2017-2018

Logo projektu

Projekt zakończony

Gdański Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) kontynuuje w latach 2017-2018 kompleksowe wsparcie dla osób powyżej 30.roku życia*.

W ofercie znajdują się:

  • staże jako doskonała okazja na zdobycie doświadczenia i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy. Grafik i graficzka, chemik, pracownik muzeum, technik dentystyczny, krawcowa, sprzedawca, witrażownik, psycholożka, archiwista, diagnosta laboratoryjny - to tylko mała próbka stanowisk, na jakich GUP finansował staże w 2016 roku.
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej- są dobrym rozwiązaniem dla osób przedsiębiorczych, które chcą zostać własnymi szefami i szefowymi. Dzięki wsparciu finansowemu na samozatrudnienie GUP w samym tylko 2016 roku działalność gospodarczą otworzyli m.in. fizjoterapeuci, prawniczki i prawnicy, lekarka, weterynarz, programiści, architektki, sprzątacz czy też piekarz.
  • prace interwencyjne, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50. roku życia- w ramach projektu GUP prowadził będzie rekrutację kandydatek i kandydatów na nowotworzone, subsydiowane miejsca pracy.

UWAGA! Projekt zakończony. Okres jego realizacji: 01.01.2017-31.12.2018.

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (III)”
projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim.
Projekt realizowany wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art.34a ww. ustawy.

* Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w GUP jako bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy I lub II w rozumieniu art. 33 ww. ustawy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30.r.ż.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy,
  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).

Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2018

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 11:14
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:43
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:43
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry