BIP
Grafika BIP

PO KL - Archiwum

logo projketów

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na Skrzydlach Kariery

Celem projektu jest pomoc w powrocie na rynek pracy osobom zwolnionym z przyczyn dotyczących zakładu pracy w wieku 40-64 lat.

Stan rekrutacji:

Nabór do Modułu I „Przedsiębiorczość” - nabór zakończony

Kategoria: Nabór do Modułu I „Przedsiębiorczość” [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 1 - 18.04.2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
lista rankingowa - runda 1 - 18.04.2014 44.41KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 2 - 09.05.2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
lista rankingowa - runda 2 - 09.05.2014 200.02KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 3 - 20.05.2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
lista rankingowa - runda 3 - 20.05.2014 201.32KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - nabór uzupełniający - 28.05.2014
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
lista rankingowa - nabór uzupełniający - 28.05.2014 200.41KB zobacz

II tura - nabór do Modułu II „Nowe Kwalifikacje” - nabór zakończony

Kategoria: II tura - nabór do Modułu II „Nowe Kwalifikacje” [7]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 1 - 30.05.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 388
lista rankingowa - runda 1 - 30.05.2014 r. 203.57KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 2 - 13.06.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
lista rankingowa - runda 2 - 13.06.2014 r. 203.85KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 3 - 07.07.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
lista rankingowa - runda 3 - 07.07.2014 r. 205.6KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 4 - 04.08.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
lista rankingowa - runda 4 - 04.08.2014 r. 203.98KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 5 - 02.09.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
lista rankingowa - runda 5 - 02.09.2014 r. 212.11KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 6 - 06.10.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
lista rankingowa - runda 6 - 06.10.2014 r. 204.34KB zobacz
pdf 2020-09-23 lista rankingowa - runda 7 - 14.10.2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 342
lista rankingowa - runda 7 - 14.10.2014 r. 206.6KB zobacz

Przyznawanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych

Kategoria: Przyznawanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2020-09-23 ostateczna lista rankingowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 392
ostateczna lista rankingowa 201.4KB zobacz

Uczestnicy projektu, którzy otrzymali rekomendację do dofinansowania, powinni dokonać rejestracji działalności gospodarczą z dniem rozpoczęcia od 01.07.2014 r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany do 30 bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo osób w wieku 40-64 lat, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ostatnich 6 miesiącach i mieszkające na terenie Miasta Gdańska lub powiatu gdańskiego.

Grupą priorytetową są osoby powyżej 50 roku życia.

Proponowane wsparcie:

Moduł I „Przedsiębiorczość”:

 • Indywidualny Plan Działania,
 • warsztaty psychologiczne,
 • szkolenie „ABC Przedsiębiorczości”,
 • konsultacje przy pisaniu biznesplanu,
 • dotacje na rozpoczęcie działalności (do 40 000 zł),
 • wsparcie biznesowe,
 • wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności (1 000 zł/m-c).

Moduł II „Nowe Kwalifikacje”:

 • Indywidualny Plan Działania,
 • warsztaty psychologiczna,
 • szkolenia zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

Okres realizacji:
1.01.2014-30.06.2015

Budżet:
692 070,00 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VIII, działania 8.1, poddziałania 8.1.2 PO KL.

Kierunek-Praca

Stan rekrutacji: ZAKOŃCZONY
Grupy docelowe: Zarejestrowani w gdańskim PUP bezrobotni.
Proponowane wsparcie: Szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, przygotowanie zawodowe.
Cel projektu: Aktywizacja zawodowa i pomoc w powrocie na rynek pracy
Okres realizacji: 01.01.2008 - 31.12.2014
Budżet: 44 576 342,10 zł.
Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.3 PO KL

Z angielskim i ICT na Ty

Stan rekrutacji:
I nabór – zakończony
II nabór – zakończony
III nabór - zakończony

Grupy docelowe: Z programu skorzystać może każda zarejestrowana w PUP w Gdańsku osoba bezrobotna, pozostająca bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy.
Przewidziane jest objęcie wsparciem 30 osób.

Proponowane wsparcie:

Wszyscy uczestnicy zostaną skierowani na 2 szkolenia, kolejno:

 1. Szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL Start (moduły: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych i komunikacyjnych). Szkolenie będzie trwać 80 h, zostanie przeprowadzone w systemie dziennym i kończyć się będzie obowiązkowymi egzaminami do każdego z modułów.
 2. Kurs języka angielskiego - 120h na poziomie A. Szkolenie będzie odbywać się w systemie wieczorowym. Po jego zakończeniu każdy z uczestników będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu językowego na poziomie A2.

Okres realizacji: 01.01.2013 - 31.01.2014
Budżet: 90 000 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX, działania 9.6, poddziałania 9.6.2 PO KL

Podwyższenie szans na rynku pracy - szkolenia językowe dla osób dorosłych

Projekt realizowany na zasadzie PARTNERSTWA
Liderem partnerstwa jest firma szkoleniowa Vorbild Język Niemiecki - Nauka I Tłumaczenia Mgr Krzysztof Głód

Stan rekrutacji: Nabór zakończony. Kursy dla wszystkich grup rozpoczęty w kwietniu 2013 r.
Grupy docelowe: Z programu skorzystać może każda zarejestrowana w PUP w Gdańsku osoba bezrobotna w wieku od 25 do 64 lat. Pierwszeństwo do udziału w kursach będą miały osoby bez wykształcenia wyższego, osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia (min. 12 miesięcy w ostatnich 2 latach), osoby w wieku 25- 34 lata, kobiety pozostające bez pracy po urodzeniu dziecka i osoby niepełnosprawne.

Proponowane wsparcie:
Kursy JĘZYKA NIEMIECKIEGO będą organizowane na dwóch poziomach:
Grupy A0 są przewidziane dla osób, które nigdy wcześniej nie miały styczności z językiem niemieckim -240h, 15 m-cy
Grupy A1 są przewidziane dla osób z podstawową znajomością języka -120h, 7-8 lub 15 m-cy

Każdy uczestnik, który ukończy darmowy kurs języka niemieckiego będzie zobowiązany do podejścia do egzaminu certyfikacyjnego TELC A2. Egzamin TELC A2 jest stworzony w oparciu o program ramowy Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem oficjalnego certyfikatu języka niemieckiego uznawanego w kraju i za granicą.

Okres realizacji: 01.01.2013 - 30.11.2014
Budżet: 260 197 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX, działania 9.6, poddziałania 9.6.2 PO KL

Druga Szansa Gdańska

Projekt realizowany na zasadzie PARTNERSTWA
Liderem partnerstwa jest CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Stan rekrutacji:
I tura - zakończone
II tura - zakończone

Grupy docelowe: 20 osób bezrobotnych (10 kobiet i 10 mężczyzn) do 30. roku życia z Gdańska i powiatu gdańskiego, w tym w szczególności osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także mieszkańcy dzielnic Gdańska objętych programami rewitalizacyjnymi, tj. Dolnego Miasta, Dolnego Wrzeszcza, Letnicy i Nowego Portu.

Proponowane wsparcie:
Warsztaty psychologiczne, spotkania z doradcą zawodowym, indywidualnie dobrane szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz staże.
Dodatkowo wsparcie bezpośrednie w postaci: 1 posiłku dziennie, zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia i opieki nad dziećmi, jak również stypendium w trakcie szkoleń oraz podczas stażu.

Okres realizacji: 01.09.2013 - 31.01.2015

Budżet: 499 905 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VII, działania 7.2, poddziałania 7.2.1 PO KL

PI Pomorska Fabryka Designu

Projekt łączy kreatywność z przedsiębiorczością, aby wesprzeć w ten sposób osoby w wieku 50+ będące grupą zagrożoną wysokim bezrobociem.

 • Rekrutacja: Zakończona
 • Grupa docelowa: 15 osób - mieszkańcy województwa pomorskiego, powyżej 50. roku życia posiadajace umiejętności manualne i rękodzielnicze
 • Formy wsparcia:
  • 200 godzinny blok szkoleniowo - doradczy
  • Dotacja na założenie własnej działalnosci gospodarczej

Okres realizacji: 01.05.2012 - 30.09.2014
Budżet: 1 720 287, 05 zł

więcej informacji na temat projektu na www.pomorskafabrykadesignu.pl.

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 PO KL

Szklane Domy

Grupy docelowe:
W projekcie biorą udział mieszkańcy Miasta Gdańska oraz powiatu gdańskiego znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Zrealizowane wsparcie:

 • Etap I
  • 34 osoby wzięły udział w warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych - ZAKOŃCZONO
 • Etap II Szkolenia z zakresu budownictwa pasywnego.
  • 18 osób uczestniczyło w szkoleniu "Budownictwo pasywne" – ZAKOŃCZONO
  • 12 osób uczestniczyło w szkoleniu „Audytor sporządzający świadectwa charakterystyki energetycznej budynku” - ZAKOŃCZONO
 • Etap III
  • 6 uczestników projektu podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (częściowa refundacja wynagrodzenia i składek ZUS)

Okres realizacji: 01.09.2011 - 31.08.2013
Budżet: 280 348 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.1 PO KL

Bez Barier

Założenia, przebieg i rezultaty:
Projekt oferował kompleksowe wsparcie w postaci wsparcia psychologiczno-doradczego oraz szkoleniowego (do wyboru był 1 z 3 kursów: gospodarka magazynowa, wykończenia wnętrz, księgowość od podstaw).
Do udziału zaproszono bezrobotnych mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego należących do następujących grup: osoby niepełnosprawne lub opuszczające zakłady karne lub powyżej 50. roku życia.
Okres realizacji: 01.01.2009 - 31.08.2009
Budżet: 238 310 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VII, działania 7.2, poddziałania 7.2.1 PO KL


Dojrzały przedsiębiorca

Założenia, przebieg i rezultaty:
Celem głównym projektu było umacnianie kultury przedsiębiorczości.
62 mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego powyżej 50. roku życia, zarówno bezrobotnych, jak i nieaktywnych zawodowo (emerytów i rencistów) oraz pracujących, skorzystało ze wsparcia szkoleniowo-doradczego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 26 spośród nich otrzymało jednorazowe dotacje inwestycyjne (do 40 000 zł), wsparcie pomostowe na koszty bieżące w pierwszych miesiącach funkcjonowania oraz możliwość kontynuacji konsultacji biznesowych.
W ramach akcji informacyjnej, towarzyszącej bezpośredniemu wsparciu, m.in. wyprodukowano i wyemitowano na antenie TVP Gdańsk 12 odcinków reportaży ukazujących przebieg projektu, sylwetki jego uczestników i założonych przez nich firm.
Projekt został nagrodzony tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka” w ramach organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konkursu „Dobre praktyki EFS 2010”, a także zajął II miejsce w kategorii „Promowanie ducha przedsiębiorczości” w ramach Europejskich Nagród Przedsiębiorczości, konkursu organizowanego przez Komisję Europejską.

Okres realizacji: 01.01.2009 - 31.12.2010
Budżet: 1 991 300 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI działania 6.2 PO KL

Kadra 2010

Założenia, przebieg i rezultaty:
W ramach projektu zwiększono liczbę zatrudnionych w PUP w Gdańsku pośredników pracy i doradców zawodowych.
Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2010
Budżet: 521 112 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.2 PO KL

Kadra 2011

Stan rekrutacji: Nie dotyczy
Grupy docelowe: Nie dotyczy

Wsparcie:
Dostosowanie liczby zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych do obowiązujących standardów.

Cel projektu:
Minimalizowanie ograniczeń w pracy pośredników pracy i doradców zawodowych wynikających ze zbyt dużej liczby klientów przypadających na 1 pracownika.
Okres realizacji: 01.01.2011 - 31.12.2011
Budżet: 521 100 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.2 PO KL


Przełam Bariery

Stan rekrutacji:
Nabór zakończony

Grupy docelowe:
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, w szczególności osoby powyżej 45. roku życia lub niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne

Wsparcie:
Warsztaty psychologiczne, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenie "pracownik administracyjno-biurowy", reintegracja zawodowa (forma zbliżona do stażu)

Cel projektu:
Stworzenie szans na powrót na rynek pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Okres realizacji: 01.01.2011 - 30.04.2012s
Budżet: 486 680 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VII, działania 7.2, poddziałania 7.2.1 PO KL

Solidarni ze Stocznią

Stan rekrutacji:
Nabór został zakończony w I połowie 2010 r.

Grupy docelowe:
Mieszkańcy województwa pomorskiego zwolnieni lub zagrożeni zwolnieniem z branży stoczniowej lub okołostoczniowej zainteresowani samozatrudnieniem.

Wsparcie:
Poradnictwo zawodowe, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz indywidualnie dobierane pod kątem planowanej działalności gospodarczej, konsultacje przy sporządzaniu biznes planu, jednorazowa dotacja inwestycyjna (do 40 000 zł na osobę), wsparcie pomostowe na wydatki bieżące w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia firmy, doradztwo po rozpoczęciu działalności.

Cel projektu:
Łagodzenie skutków procesów modernizacyjnych w sektorze stoczniowym województwa pomorskiego poprzez rozwój przedsiębiorczości.
Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011
Budżet: 973 500 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VIII, działania 8.1, poddziałania 8.1.2 PO K

Kadra 2012

 • Stan rekrutacji: Nie dotyczy
 • Grupy docelowe: Nie dotyczy

Proponowane wsparcie:
Dostosowanie liczby zatrudnionych pośredników pracy i doradców zawodowych do obowiązujących standardów, szkolenie pośredników pracy i doradców zawodowych

Cel projektu:
Zminimalizowanie do końca 2013 r. ograniczeń organizacyjnych i merytorycznych w pracy pośredników pracy i doradców zawodowych.
Okres realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2013
Budżet: 1 166 100 zł

Projekt realizowany w ramach priorytetu VI, działania 6.1, poddziałania 6.1.2 PO KL

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 11:39
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 12:13
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 12:13
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 12:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry