BIP
Grafika BIP

Zintegrowana Inwestycja w Talenty III

Gdański Urząd Pracy zakończył trzecią edycję projektu w ramach mechanizmu ZIT. Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb skierowana była zarówno do osób bezrobotnych (poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia, staże oraz prace interwencyjne) oraz osób pracujących, które korzystały z poradnictwa zawodowego oraz szkoleń podnoszących lub aktualizujących kwalifikacje i kompetencje.
Ze wsparcia skorzystało 498 bezrobotnych oraz 72 pracujących.

Projekt skierowany był do osób powyżej 30. roku życia, które w przypadku statusu bezrobotnego dodatkowo spełniały jedno z następujących kryteriów: pozostawały nieprzerwanie bez pracy dłużej niż 12 miesięcy, posiadały orzeczenie o niepełnosprawności, wykształcenie maksymalnie średnie, były w wieku 50 lat i więcej, a także kobiet (maksymalnie 20% uczestników mogli stanowić mężczyźni niespełniający ww. kryteriów priorytetowych).

Poza bezrobotnymi projekt udostępniony został osobom pracującym (także powyżej 30. roku życia), zatrudnionym na umowach krótkoterminowych oraz pracującym w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu lub zamieszkującym w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu. Za ich obsługę odpowiadał partner - Pracodawcy Pomorza, największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze naszego województwa.

Projekt „Zintegrowana Inwestycja w Talenty (III)"

Beneficjent:
Gmina Miasto Gdańsk

Realizator:
Gdański Urząd Pracy

Partner:
Pracodawcy Pomorza

Okres realizacji:
01.07.2020 - 30.06.2022

Wartość projektu:
4 904 075,00 zł

Dofinansowanie ze środków UE:
4 658 871,25 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT.

Logo projektu

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:54
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-09-14 12:50
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Stefaniak 2023-09-14 12:48
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2023-09-14 12:48
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry