BIP
Grafika BIP

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy w 2023 r.
Lp Nazwa organu Termin kontroli Zakres kontroli Wydane zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 07-08.09.2023 r. kontrola projektu RPPM.05.02.01-22-0002/21 pn.: "Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)" Nie wydano Nie dotyczy
2. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 11-13.09.2023 r. kontrola projektu RPPM.05.02.01-22-0002/21 pn.: "Zintegrowana Inwestycja w Talenty (IV)"

1. Złożenie oświadczenia dot. dochowania większej staranności przy wprowadzaniu danych do systemu Sl2014.


2. Zachowanie należytej staranności w związku z wypełnieniem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zapisów zawartych w § 21 ust.9 Umowy o dofinansowanie oraz art.28 ust.2 i 4 RODO.


3. Dochowanie większej staranności podczas sporządzania wniosków o płatność.

Pismo z dn. 20.10.2023 r. RR.901.1.2023.AS Oświadczenie realizatora z wykonania zaleceń pokontrolnych.
3.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku 31.10.2023 r. Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy Nie wydano Nie dotyczy
4. Pomorski Urząd Wojewódzki Gdańsk 20.12.2023 r. -15. 01.2024 r. Poprawność przyznawania, realizowania i finansowania z Funduszu Pracy dofinansowania dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej. W trakcie realizacji W trakcie realizacji
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Gdański Urząd Pracy w 2023 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1.

Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 16.01.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

2.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.01.2023 r.- 24.01.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
3. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.01.2023 r.- 27.01.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
4. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 24.01.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
5. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.01.2023 r.- 30.01.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
6. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.01.2023 r.- 31.01.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
7. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 01.02.2023 r.- 10.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
8. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 06.02.2023 r.- 10.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
9. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.02.2023 r.- 20.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
10. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.02.2023 r.- 17.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
11. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 15.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
12. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 15.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
13. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 16.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
14. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.02.2023 r.- 22.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
15. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.02.2023 r.- 22.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
16. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.02.2023 r.- 24.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
17. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.02.2023 r.- 28.02.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
18. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.02.2023 r.- 06.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
19. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 01.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
20. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
21. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 07.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
22. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.03.2023 r.- 13.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
23. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.03.2023 r.- 10.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
24. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 08.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
25. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
26. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.03.2023 r.- 15.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
27. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.03.2023 r.- 16.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
28. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.03.2023 r.- 22.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
29. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 17.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
30. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
31. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.03.2023 r.- 29.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
32. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 23.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
33. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.03.2023 r.- 31.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
34. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
35. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.03.2023 r.- 06.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
36. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 29.03.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
37. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.04.2023 r.- 17.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
38. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.04.2023 r.- 17.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
39. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.04.2023 r.- 12.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
40. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
41. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 06.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
42. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
43. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
44. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
45. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
46. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.04.2023 r.- 27.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
47. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
48. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
49. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 25.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
50. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 28.04.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
51. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
52. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.05.2023 r.- 11.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
53. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.05.2023 r.- 12.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
54. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.05.2023 r.- 29.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
55. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
56. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 10.05.2023 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 11.05.2023 r.
57. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 15.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
58. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
59. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
60. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.05.2023 r.-24.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
61. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.05.2023 r.- 24.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
62. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.05.2023 r.- 26.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
63. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.05.2023 r.- 26.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
64. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
65. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
66. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
67. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
68. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 31.05.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
69. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
70. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
71. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 02.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
72. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
73. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.06.2023 r.- 13.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
74. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.06.2023 r.- 15.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
75. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.06.2023 r.- 15.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
76. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
77. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 07.06.2023 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 12.06.2023 r.
78. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
79. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
80. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
81. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 14.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
82. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 22.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
83. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
84. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 26.06.2023 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 26.06.2023 r.
85. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
86. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 27.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
87. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
88. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
89. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
90. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.06.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
91. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
92. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
93. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
94. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 06.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
95. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.07.2023 r.- 12.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
96. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 06.07.2023 r.- 12.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
97. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 07.07.2023 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 11.07.2023 r.
98. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 10.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
99. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
100. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.07.2023 r.- 19.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
101. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
102. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
103. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
104. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
105. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 24.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
106. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
107. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 26.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
108. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 28.07.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
109. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 01.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
110. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 21.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
111. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
112. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
113. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
114. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
115. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
116. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 28.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
117. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
118. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.08.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
119. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 01.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
120. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
121. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
122. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 05.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
123. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.09.2023 r.- 11.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
124. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 08.09.2023 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 11.09.2023 r.
125. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
126. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
127. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
128. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 14.09.2023 r.- 29.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
129. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
130. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
131. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
132. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 2.009.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
133. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 28.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
134. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 28.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
135. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.09.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
136. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
137. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
138. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
139. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
140. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.10.2023 r.- 20.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
141. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
142. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 17.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
143. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 18.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
144. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.10.2023 r.- 27.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
145. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.10.2023 r.- 30.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
146. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
147. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 23.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
148. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 25.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
149. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
150. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 30.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
151. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
152. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.10.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
153. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.11.2023 r.- 23.11.2023 r. Stwierdzone uchybienia wyjaśniono 23.11.2023 r.
154. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.11.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
155. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.11.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
156. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 08.11.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
157. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 08.11.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
158. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.11.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
159. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.11.2023 r.- 23.11.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
160. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.11.2023 r.- 27.11.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
161. Realizacja umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS 16.11.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
162. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.11.2023 r.- 06.12.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
163. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.11.2023 r.- 07.12.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
164. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.12.2023 r.- 11.12.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
165. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.12.2023 r.- 12.12.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
166. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.12.2023 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 09:43
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-18 09:43
Wytworzenie publikacji
Wioletta Kruszyńska 2024-01-18 09:43
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-18 09:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry