BIP
Grafika BIP

Archiwum 2014

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w PUP w Gdańsku w 2014 r.
Lp Nazwa organu Termin kontroli Zakres kontroli Wydane zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Wojewoda Pomorski

19.02.2014

– 21.02.2014

Realizacja organizacji i finansowania staży dla osób bezrobotnych w 2013 r. W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień. Zaleceń nie wydano. Nie dotyczy
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

24.07.2014 r. – 25.07.2014 r. i 28.07.2014 r.

Realizacja projektu POKL.06.01.03-22-017/08 „Kierunek Praca” W zakresie kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości oraz uchybień. Zaleceń nie wydano. Nie dotyczy.
3. PFRON Oddział Pomorski

05.08.2014 r. – 18.08.2014 r.

Wykorzystanie środków PFRON przekazanych samorządom wg algorytmu w latach 2011 – 2013 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. Jednostka kontrolująca do dnia 16.02.2015 r. nie przedłożyła protokołu. Nie dotyczy
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Stanowisko ds. Kontroli PUP w Gdańsku w 2014 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

22.01.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

2

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

23.01.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

3

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

24.01.2014 r.

Stwierdzone uchybienie usunięto 07.03.2014 r.

4

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON.

28.01.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

5

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.02.2014 r. Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

6

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

10.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

7

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

11.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

8

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON

12.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

9

Realizacja umowy w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych 13.02.2014 r. Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

10

Realizacja umowy w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych

13.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

11

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

17.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

12

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

17.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

13

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

06.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

14

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu

19.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

15

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

29.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

16

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

20.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

17

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

20.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

18

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON

26.02.2013 r.

Stwierdzone uchybienie usunięto 08.03.2014 r.

19

Realizacja umowy w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych

17.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

20

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

27.02.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

21

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

10.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

22

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

10.03.2014 r.

Stwierdzone uchybienie usunięto 31.03.2014 r.

23

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

12.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

24

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

14.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

25

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

18.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

26

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

18.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

27

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

19.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

28

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

19.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

29

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

19.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

30

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

26.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

31

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

27.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

32

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON.

27.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchybień nie stwierdzono

33

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

28.03.2014 r.

Nieprawidłowości
i uchyień nie stwierdzono

34

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

04.04.2014 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

35

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

08.04.2014 r.

Stwierdzone uchybienie usunięto do 22.05.2014 r.

36

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu.

09.04.2014 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

37

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.04.2014 r. Stwierdzone uchybie-nia usunięto do 16.04.2014 r.

38

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.04.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

39

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-wiska pracy dla osoby bezrobotnej. 14.04.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 23.04.2014 r.

40

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 14.04.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

41

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 16.04.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

42

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.04.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

43

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-wiska pracy dla osoby bezrobotnej. 29.04.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

44

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-wiska pracy dla osoby bezrobotnej. 29.04.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

45

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-wiska pracy dla osoby bezrobotnej. 30.04.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 19.05.2014 r.

46

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stano-wiska pracy dla osoby bezrobotnej. 05.05.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.

47

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.05.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

48

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.05.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.05.2014 r.

49

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 12.05.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 21.05.2014 r.

50

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 14.05.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 16.05.2014 r.

51

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.05.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

52

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 19.05.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 09.07.2014 r.

53

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.05.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 16.05.2014 r.

54

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej 27.05.2014 r. Wniosek o rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

55

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.05.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
56 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.05.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.05.2014 r.

57

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.05.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.05.2014 r.

58

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.05.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

59

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.05.2014 r. Długotrwałe zwolnienie lekarskie

60

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.06.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 09.06.2014 r.

61

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.06.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 18.06.2014 r.

62

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

63

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 09.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

64

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

65

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

66

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 16.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

67

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 23.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

68

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.06.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 23.06.2014 r.

69

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.06.2014 r. Stwierdzone uchybie-nia usunięto do 10.07.2014 r.

70

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

71

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

72

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jedno-razowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.06.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 30.06.2014 r.

73

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 26.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

74

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 30.06.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

75.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 07.07.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 10.07.2014 r.

76.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.07.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

77.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.07.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

78.

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 14.07.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

79.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 16.07.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.07.2014 r.

80.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 16.07.2014 r. Uchybień nie usunięto. Wnioski sformułowano w sprawozdaniu.

81.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 16.07.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.07.2014 r.

82.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 23.07.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.07.2014 r.

83.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 23.07.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

84.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.07.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 28.07.2014 r.

85.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 24.07.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 01.10.2014 r.

86.

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 24.07.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

87.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 25.07.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

88.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 25.07.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

89.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 28.07.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

90.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 05.08.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

91.

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 08.08.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.09.2014 r.

92.

Realizacja umowy w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych 08.08.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

93.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.08.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

94.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.08.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

95.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 22.08.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.08.2014 r.

96.

Realizacja umowy w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych 21.08.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

97.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 26.08.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 02.09.2014 r.

98.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 27.08.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

99.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 28.08.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

100.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.09.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 07.10.2014 r.

101.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 01.09.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 07.10.2014 r.

102.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.09.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 29.09.2014 r.

103.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 24.09.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

104.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 25.09.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

105.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.09.2014 r.
23.10.2014 r.
Stwierdzone uchybienia usunięto do 27.10.2014 r.

106.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.10.2014 Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

107.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 13.10.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

108.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 14.10.2014 r. Stwierdzone uchybienia wyjaśniono w dniu 28.10.2014 r.

109.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.10.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

110.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.10.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

111.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.10.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

112.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.10.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.11.2014 r.

113.

Bon Szkoleniowy 27.10.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

114.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.10.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.

115.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 28.10.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 07.11.2014 r.

116.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 30.10.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 21.11.2014 r.

117.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.11.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.11.2014 r.

118.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 03.11.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 14.11.2014 r.

119.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 05.11.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 04.12.2014 r.

120.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 13.11.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.

121.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.11.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.11.2014 r.

122.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 19.11.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 24.11.2014 r.

123.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.11.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

124.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 27.11.2014 r. Wniosek o rozwiązanie umowy.

125.

Realizacja umowy o zorganizowanie stażu. 27.11.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

126.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.11.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

127.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.12.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

128.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 11.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 22.01.2015 r.

129.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.01.2015 r.

130.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 15.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.01.2015 r.

131.

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej ze środków PFRON. 17.12.2014 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

132.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 05.02.2015 r.

133.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 17.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 26.01.2015 r.

134.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 18.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 20.01.2015 r.

135.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 19.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto do 22.01.2015 r.

136.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 22.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w uzgodnionym terminie.

137.

Realizacja umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. 23.12.2014 r. Stwierdzone uchybienia są w trakcie usuwania (16.02.2015).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 10:39
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-16 10:54
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 10:54
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-16 10:54
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
5
do góry