BIP
Grafika BIP

Archiwum 2022

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2022 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Komórka kontrolowana

Termin

Ustalenia

1.

Prawidłowość przestrzegania reguł dobierania ubioru, określonych w Zarządzeniu nr 30/22 Dyrektora GUP z dnia 06 września 2022 r. w sprawie stroju służbowego oraz standaryzacji ubioru pracowników GUP. Pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych. 16.11.2022 r.- 16.12.2022 r. Stwierdzone uchybienia szczegółowo opisano w protokole DW.092.1.2022.KW. Wnioski omówiono i przeanalizowano. Zalecenia do realizacji dla Kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.

 

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy w 2022 r.
Lp Nazwa organu Termin kontroli Zakres kontroli Wydane zalecenia pokontrolne Wykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Wojewódzki Urząd Pracy Gdańsk 12.05.2022 r. kontrola doraźna projektu Nr POWR.01.01.01.-22-0017/18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (IV)” Nie wydano Nie dotyczy
2. Wojewódzki Urząd Pracy Gdańsk 21.06.2022 r.-23.06.2022 r. kontrola Projektu Nr RPPM.05.01.01-22-0007/19 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie Miasta Gdańsk i gdańskim (IV)” Nie wydano Nie dotyczy
3.  Wojewódzki Urząd Pracy Gdańsk 06.10.2022 r. wizyta monitoringowa Projektu Nr POWER.01.01.01-22-0017/18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (IV)” Nie wydano Nie dotyczy
4. Wojewódzki Urząd Pracy Gdańsk 15.11.2022 r.-17.11.2022 r. kontrola Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0017/18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (IV)” Zwrot pełnej kwoty przyznanego dofinansowania na konto Projektu oraz dokonanie odpowiednich korekt wydatków w najbliższym składanym Wniosku o Płatność. Pismo z dn. 21.12.2022 r. RR.901.2.2020.AS informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych.
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Gdański Urząd Pracy w 2022 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1.

Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 24.01.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

2.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.01.2022 r. -27.01.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
3. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.01.2022 r. - 28.01.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
4. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 31.01.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
5. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 02.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
6. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 02.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
7. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.01.2022 r. -04.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
8. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.01.2022 r. - 11.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
9. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 04.02.2022 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 04.02.2022 r.
10. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.02.2022 r.-07.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
11. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.02.2022 r.-09.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
12. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.02.2022 r.-09.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
13. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.02.2022 r.-09.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
14. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.02.2022 r. - 14.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
15. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.02.2022 r. -15.02.2022 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 16.02.2022 r.
16. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.02.2022 r. -16.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
17. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 23.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
18. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 17.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
19. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 18.02.2022 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 21.02.2022 r.
20. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 08.02.2022 r.-02.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
21. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 23.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
22. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 25.02.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
23. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.02.2022 r. - 01.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
24. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.02.2022 r. - 03.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
25. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
26. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.02.2022 r. - 07.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
27. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
28. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
29. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 08.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
30. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 08.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
31. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 07.03.2022 r. - 17.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
32. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 07.03.2022 r. - 21.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
33. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 09.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
34. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 11.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
35. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
36. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
37. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
38. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
39. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
40. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
41. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
42. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.03.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
43. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
44. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
45. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
46. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 08.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
47. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
48. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
49. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 12.04.2022 r.-
21.04.2022 r.
Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
50. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 12.04.2022 r.-
22.04.2022 r.
Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
51. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
52. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
53. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
54. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 27.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
55. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
56. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.04.2022 r. - 29.04.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
57. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
58. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
59. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.04.2022 r. - 05.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
60. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
61. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
62. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
63. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
64. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 10.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
65. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
66. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
67. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 11.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
68. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.05.2022 r.- 24.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
69. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.05.2022 r.- 30.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
70. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
71. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.05.2022 r. - 30.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
72. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
73. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.05.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
74. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
75. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
76. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.06.2022 r.- 10.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
77. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.06.2022 r.- 10.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
78. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
79. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 13.06.2022 r.- 24.06.2022 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 29.06.2021 r.
80. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
81. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
82. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 15.06.2022 r. - 24.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
83. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.06.2022 r. - 28.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
84. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
85. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.06.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
86. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
87. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
88. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
89. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
90. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
91. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
92. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
93. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
94. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.07.2022 r. - 28.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
95. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.07.2022 r. - 29.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
96. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 22.07.2022 r. - 29.07.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
97. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
98. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
99. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
100. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.08.2022 r.- 05.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
101. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
102. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.08.2022 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 10.08.2022 r.
103. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
104. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 10.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
105. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
106. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
107. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
108. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
109. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.08.2022 Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
110. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.08.2022 r.- 30.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
111. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
112. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 30.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
113. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
114. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 31.08.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
115. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.09.2022 r.- 07.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
116. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
117. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
118. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.09.2022 r. - 12.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
119. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.09.2022 r.- 12.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
120. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.09.2022 r.- 23.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
121. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
122. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
123. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
124. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.09.2022 r.- 23.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
125. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.09.2022 r.- 23.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
126. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
127. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.09.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
128. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
129. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 07.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
130. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
131. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
132. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
133. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
134. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 18.10.2022 r.- 20.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
135. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 18.10.2022 r. - 25.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
136. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 20.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
137. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.10.2022 r.- 26.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
138. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
139. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
140. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 27.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
141. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.10.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
142. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
143. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
144. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
145. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
146. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
147. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
148. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
149. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
150. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.11.2022 r.- 30.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
151. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
152. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.11.2022 r.- 22.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
153. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
154. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
155. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
156. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
157. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.11.2022 r.- 28.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
158. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
159. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
160. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.11.2022 r.- 02.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
161. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
162. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
163. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
164. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.11.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
165. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
166. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
167. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
168. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 08.12.2022 r.-16.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
169. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
170. Realizacja umowy w sprawie zorganizowania szkolenia 15.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
171. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
172. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
173. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.12.2022 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-18 09:46
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-01-18 09:47
Wytworzenie publikacji
Wioletta Kruszyńska 2024-01-18 09:47
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2024-01-18 09:47
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry