BIP
Grafika BIP

Archiwum 2020

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2020 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Komórka kontrolowana

Termin

Ustalenia

1.

Brak nd nd nd
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy w 2020 r.

L.p.

Nazwa organu

Przedmiot kontroli

Termin

Wydane zalecenia pokontrolne

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Kontrola Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0017/18 „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (IV) „ 22.09.2020-24.12.2020 Nie wydano Nie dotyczy

2.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Kontrola Projektu Nr RPPM.05.01.01-22-0007/19 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (IV)” 07-10.12.2020 r. Nie wydano Nie dotyczy
Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Gdański Urząd Pracy w 2020 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1.

Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 20.01.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

2.

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.01.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
3. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.01.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
4. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.01.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
5. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 28.01.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
6. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.01.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
7. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 31.01.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
8. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
9. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
10. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
11. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 12.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
12. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.02.2020 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 27.03.2020 r.
13. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.02.2020 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 16.02.2020 r.
14. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 18.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
15. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 19.02.2020 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dniach 24,26.02.2020 r.
16. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 20.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
17. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 20.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
18. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PUP Radom) 21.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
19. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.02.2020 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn.24.02.2020 r.
20. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
21. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 25.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
22. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
23. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.02.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
24. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.03.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
25. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 01.03.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
26. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.03.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
27. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.03.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
28. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 12.03.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
29. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.03.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
30. Wizytacja szkolenia podstawowego strażników gminnych (PUP Rzeszów) 09.03.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
31. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.03.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
32. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.03.2020 - 03.04.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
33. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.03.2020 -03.04.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
34. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06 -19.05.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
35. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05 -19.05.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
36. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06 -19.05.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
37. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06 -19.05.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
38. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 22 -25.05.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
39. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21 -25.05.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
40. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11-16.06.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
41. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.06.2020 - 06.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
42. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.06.2020 - 06.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
43. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.06.2020 -07.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
44. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03 - 09.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
45. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02 -15.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
46. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06 -15.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
47. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02 -15.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
48. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14 - 31.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
49. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16 - 31.07.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
50. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.07.2020 - 05.08.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
51. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 03 - 14.08.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
52. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06 - 14.08.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
53. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 14.08.2020 -01.09.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
54. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 14.08.2020 -03.09.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
55. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02 - 07.09.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
56. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.08.2020 -09.09.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
57. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09 - 14.09.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
58. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08 - 18.09.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
59. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.09.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
60. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.09.2020 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 02.10.2020 r.
61. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.09.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
62. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 02.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
63. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
64. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
65. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
66. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 14.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
67. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 14.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
68. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 15.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
69. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 16.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
70. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 21.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
71. Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 21.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
72 Realizacja umowy w sprawie organizacji stażu dla osób bezrobotnych 22.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
73. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
74. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
75. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
76. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 30.10.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
77. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 03.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
78. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
79. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 06.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
80. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
81. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
82. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
83. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
84. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.11.2020 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 26.11.2020 r.
85. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 25.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
86. Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 20-26.11.2020 r. Stwierdzone uchybienia usunięto w dn. 27.11.2020 r.
87. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
88. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20-27.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
89. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.11.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
90. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 01.12.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
91. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02-07.12.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
92. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 08-11.12.2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
93. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15-18.12 2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
94. Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17-22.12 2020 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2022-02-02 12:58
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2022-02-03 08:58
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Szczypek 2022-02-03 08:58
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2022-02-03 08:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry