BIP
Grafika BIP

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo - doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Rada działa na podstawie:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiatach,
  • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
  • opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46, ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-17 11:19
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2021-09-24 14:55
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2021-09-24 14:55
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2021-09-24 14:55
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry