BIP
Grafika BIP

Porządek posiedzeń

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 15.02.2024 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2023 r.
 5. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2024 r.
 6. Informacja z realizacji II edycji programu specjalnego „Kobieta na swoim”.
 7. Zaopiniowanie realizacji III edycji programu specjalnego „Kobieta na swoim”.
 8. Zaopiniowanie realizacji II edycji programu specjalnego „Praca dla Seniorek i Seniorów”.
 9. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 10. Wolne wnioski. 
 11. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 14.09.2023 r.

 1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego na 2023 r.
 4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 24.05.2023 r.

 1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Wręczenie podziękowań Członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku kadencji 2019-2023.
 3. Wręczenie powołań Członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku kadencji 2023 - 2027.
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku kadencji 2023 - 2027.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Informacja Dyrektora GUP.
 7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 31.01.2023 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2022 r.
 5. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2023 r.
 6. Informacja z realizacji  IV edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 7. Informacja z realizacji I edycji programu specjalnego „Kobieta na swoim”.
 8. Zaopiniowanie realizacji II edycji programu specjalnego „Kobieta na swoim”.
 9. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 10. Wolne wnioski. 
 11. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 27.06.2022 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego na 2022 r.
 4. Zaopiniowanie zmian IV edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 6. Wolne wnioski. 
 7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 27.01.2022 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2021 r.
 5. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2022 r.
 6. Informacja z realizacji  III edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 7. Zaopiniowanie realizacji IV edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 8. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego „Kobieta na swoim”.
 9. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 10. Wolne wnioski. 
 11. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 27.10.2021 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Wręczenie powołania nowemu Członkowi Powiatowej Rady Rynku Pracy w kadencji 2019-2023.
 3. Wybór Przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2019-2023.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 7. Wolne wnioski. 
 8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 29.06.2021 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 20.01.2021 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 r.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2020 r.
 6. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2021 r.
 7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 8. Informacja z realizacji II edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 9. Zaopiniowanie realizacji III edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 10. Wolne wnioski. 
 11. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 23.01.2020 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2019 r.
 5. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2020 r.
 6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 7. Informacja z realizacji I edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 8. Zaopiniowanie realizacji II edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu 10.12.2019 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 30.07.2019 r.

 1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Wręczenie powołań Członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2019 - 2023.
 3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2019 - 2023.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 05.02.2019 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 r.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2018 r.
 5. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2019 r.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 19.12.2018 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. Wniosek Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • obuwnik,
   • technik obuwnik.
  2. Wniosek Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • kelner.
 4. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego „Praca dla seniorek i seniorów”.
 5. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego „Mama na etacie”.
 6. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego w ramach projektu „Odkryj swój kapitał”.
 7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 15.06.2018 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 6 lutego 2018 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. Wniosek Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • monter stolarki budowlanej,
   • technik robót wykończeniowych w budownictwie.
  2. Wniosek Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • magazynier - logistyk.
  3. Wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Technikum Nr 18:
   • technik urządzeń dźwigowych.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2017 r..
 6. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2018 r.
 7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 19 października 2017 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 5. Zaopiniowanie zmian do procedury wydawania przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Gdańsku opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 22 czerwca 2017 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego „Aktywna ona”.
 4. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 5 kwietnia 2017 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. Wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia w Technikum nr 18 nowego kierunku kształcenia:
   • technik budowy jednostek pływających.
  2. Wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 18 nowego kierunku kształcenia:
   • mechatronik.
  3. Wniosek Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku w sprawie utworzenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 nowego kierunku kształcenia:
   • monter kadłubów jednostek pływających.
  4. Wniosek Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku w sprawie utworzenia w Technikum nr 1 nowych kierunków kształcenia:
   • technik fotografii i multimediów,
   • technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
  5. Wniosek Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku w sprawie utworzenia w Technikum nr 5 nowych kierunków kształcenia:
   • technik budowy dróg,
   • technik inżynierii sanitarnej.
  6. Wniosek Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku w sprawie utworzenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 nowego kierunku kształcenia:
   • monter sieci i instalacji sanitarnych.
  7. Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:
   • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
   • technik fotografii i multimediów,
   • monter kadłubów jednostek pływających.
  8. Wniosek Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:
   • asystent fryzjera,
   • pracownik pomocniczy krawca.
  9. Wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2016 r.
 5. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 7. Zaopiniowanie procedury wydawania przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Gdańsku opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 24 stycznia 2017 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Wręczenie powołania nowemu Członkowi Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. Wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • fotograf,
   • technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych..
  2. Wniosek Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • technik żeglugi śródlądowej.
  3. Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • technik agrobiznesu,
   • technik weterynarii.
  4. Wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Technikum nr 18:
   • technik budowy jednostek pływających,
   • monter kadłubów jednostek pływających,
   • szkutnik,
   • mechatronik.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 r.
 6. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2017 r.
 7. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku.
 8. Zaopiniowanie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
 9. Zaakceptowanie regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Gdański Urząd Pracy.
 10. Zaakceptowanie regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Gdańskim Urzędzie Pracy.
 11. Zaakceptowanie regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w Gdańskim Urzędzie Pracy.
 12. Zaakceptowanie regulaminu przyznawania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych w Gdańskim Urzędzie Pracy.
 13. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 3 listopada 2016 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:
   • szkutnik,
   • fototechnik.
  2. Wniosek Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:
   • technik usług kosmetycznych,
   • ortoptystka.
  3. Wniosek Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:
   • technik automatyki,
   • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.
 4. Zaopiniowanie programu specjalnego dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
 5. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 2 czerwca 2016 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia:
  1. Wniosek Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • kierowca mechanik.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2015 r.
 5. Zaopiniowanie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
 6. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku.
 7. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Zaopiniowanie finansowania kształcenia ustawicznego pracowników samorządu powiatu (Urząd Miejski w Gdańsku) w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 9. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 25 stycznia 2016 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. Wniosek Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • kucharz,
   • optyk-mechanik.
  2. Wniosek Technikum nr 1 w Gdańskuw sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • technik obsługi turystycznej,
   • fototechnik.
  3. Wniosek Szkoły Policealnej nr 1 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
   • technik usług kosmetycznych,
   • technik informatyk.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu wydatków Funduszy za 2015 r.
 5. Zaopiniowanie planu wydatków Funduszy na 2016 r.
 6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 3 listopada 2015 r.

 1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zaopiniowanie Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 - 2017.
 4. Zaopiniowanie zmian do planu finansowego limitów w ramach programu rynku pracy.
 5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 17 kwietnia 2015 r.

 1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Wręczenie powołań Członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2015 - 2019.
 3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2015 - 2019.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. wniosek Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku w sprawie utworzenia kierunku kształcenia:
   • monter izolacji przemysłowych,
   • monter izolacji budowlanych.
 6. Zaopiniowanie zmian w planie podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2015 rok.
 7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 22 stycznia 2015 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. wniosek Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu: mechanik motocyklowy,
  2. wniosek Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu: technik turystyki wiejskiej,
  3. wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu: technik organizacji reklamy,
  4. wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
   • technik gazownictwa,
   • technik procesów introligatorskich,
   • technik cyfrowych procesów graficznych.
  5. wniosek Technikum nr 1 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
   • technik procesów drukowania,
   • monter kadłubów okrętowych,
   • drukarz.
 4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2014 r.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu wydatków Funduszu Pracy za 2014 r.
 6. Zaopiniowanie planu wydatków Funduszu Pracy na 2015 r.
 7. Zaopiniowanie Programu Aktywizacja i Integracja.
 8. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 2 września 2014 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. wniosek Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu - terapeuta zajęciowy.
 4. Zaopiniowanie Programu Aktywizacja i Integracja
 5. Zaopiniowanie programu specjalnego
 6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 7. Wolne wnioski
 8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 16 lipca 2014 r., godz. 10.00, sala 128

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2014 rok.
 4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 8 kwietnia 2014 r., godz. 13:00

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. wniosek Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
   • asystentka stomatologiczna,
   • higienistka stomatologiczna,
   • technik sterylizacji medycznej.
  2. wniosek Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
   • technik eksploatacji portów i terminali
  3. wniosek Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 19 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
   • mechanik-monter maszyn i urządzeń.
  4. wniosek Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł w sprawie utworzenia zawodu:
   • operator obrabiarek skrawających
 4. Zaopiniowanie zmian do Planu Podziału Środków Funduszu Pracy.
 5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 5 lutego 2014 r., godz. 13:00

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z Funduszu Pracy za 2013 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2013 r.
 5. Przedstawienie planów wydatków z Funduszu Pracy na 2014 r.
 6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 12 listopada 2013 r., godz. 13:00

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie zmian do Planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2013 rok (FP i EFS).
 4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 14 maja 2013 r.

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
   • technik turystyki wiejskiej
  2. wniosek Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
   • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  3. wniosek Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w sprawie utworzenia zawodu:
   • opiekun osoby starszej
  4. wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 18 zawodu:
   • monter mechatronik
   • elektromechanik
   • monter kadłubów okrętowych
   • monter systemów rurociągowych
   • mechanik - monter maszyn i urządzeń
   • ślusarz
 4. Zaopiniowanie zmian do Planu Podziału Środków Funduszu Pracy na 2013 rok
 5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 23 stycznia 2013 r.

 1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
 2. Wręczenie powołań Członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w kadencji 2012 - 2016.
 3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w kadencji 2012 - 2016.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z Funduszu Pracy za 2012 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2012 r.
 7. Przedstawienie planu wydatków z Funduszu Pracy na 2013 r.
 8. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
 9. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
  1. wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku sprawie utworzenia w Technikum nr 18 zawodu:
   • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
   • technik elektroenergetyk transportu szynowego
   • technik eksploatacji portów i terminali
  2. wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w sprawie utworzenia zawodu:
   • technik organizacji reklamy
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 16 lipca 2014 r., godz. 10.00, sala 128

 1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2014 rok.
 4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-17 11:29
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-02-14 07:30
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-02-14 07:30
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2024-02-14 07:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry