BIP
Grafika BIP

PO WER 2017-2018

Logo projketu

UWAGA! Projekt zakończony. Okres jego realizacji: 01.01.2017-31.12.2018.

Masz mniej niż 30 lat? Skorzystaj z możliwości, jakie już trzeci rok z rzędu oferuje Gdański Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Staże to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy. Krawiec, magazynierka, psycholożka, realizator dźwięku, recepcjonista, testerka oprogramowania, instruktorka sportowa, zootechnik, kosmetolog, towaroznawca - to tylko mała próbka stanowisk, na jakich GUP finansował staże w poprzednich latach.

Organizowane będą także szkolenia w oparciu o potrzeby pracodawców, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Przykładowo w 2016 r. zorganizowano szkolenia w zakresie m. in.: fryzjerstwa, programisty/ki Python, pomocy kuchennej, pokojowego/j, operatora maszyn czyszczących czy też junior front-end developera.

A może chcesz pójść w ślady kilkuset młodych ludzi, którzy zostali własnymi szefami i szefowymi? Dzięki wsparciu finansowemu na samozatrudnienie GUP w ostatnich latach działalność gospodarczą otworzyli m.in. fizjoterapeutka, copywriterka, kilka prawniczek i architektek, weterynarz, projektant biżuterii, czy trener tenisa ziemnego.

Bon na zasiedlenie to propozycja warta rozważenia w przypadku perspektyw na podjęcie zatrudnienia co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Dofinansowanie w wysokości 7 000 zł z pewnością pozwoli ograniczyć koszty związane z przenosinami na nowe miejsce.

Nowością w ramach programu jest bon zatrudnieniowy, w ramach którego pracodawcy, zatrudniając osobę bezrobotną na okres minimum 18 miesięcy mogą uzyskać przez okres 12 miesięcy refundację części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS.

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie GUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.

Kto może wziąć udział w projekcie

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w GUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), a więc spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy- w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się, czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25. roku życia liczony jest od dnia rejestracji w GUP, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

Bieżące informacje (ostatnia aktualizacja 08.08.2018 r.)

Staże: Ostatnie osoby będą mogły być skierowane na staż do końca sierpnia, nabór wniosków pracodawców do 10.08.2018 r. (wnioski z kandydatami własnymi do 17.08.2018 r.).

Szkolenia: Trwa nabór wniosków na szkolenia indywidualne (wymóg: gwarancja zatrudnienia). Szkolenie grupowe „Fakturowanie z obsługą kas fiskalnych + Excel od podstaw z egzaminem ECDL” planowane na IV kwartał 2018 r.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: Limit środków wykorzystany. Brak planowanych kolejnych naborów.

Bon na zasiedlenie: Nabór ciągły trwa.

Bon zatrudnieniowy: Rekrutacja zakończona.

Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek z powyższych form wsparcia zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta (Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, referaty nr 1 i 2) drogą telefoniczną, mailową lub osobiście (siedziba GUP, ul. 3 Maja 9, pokój 28).

Ogólne informacje

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (III)” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie M.Gdańsk i gdańskim.

Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestniczek/uczestników, którzy/re podejmą zatrudnienie w ogólne liczbie uczestniczek/uczestników, którzy/re zakończą udział w projekcie) na poziomie co najmniej: 17% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 35% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, 48% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 43% w przypadku pozostałych osób.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 09:49
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:36
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:36
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2023-02-24 11:36
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry