BIP
Grafika BIP

PO WER 2019-2020

Masz mniej niż 30 lat? Skorzystaj z możliwości, jakie już trzeci rok z rzędu oferuje Gdański Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Staże to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy. Dziennikarka, fryzjer, graficzka komputerowa, hafciarz, kowal, logistyczka, magazynierka, psycholog sportowy, windykatorka, oczywiście szeroka gama pracowników i pracowniczek biurowych – to tylko mała próbka stanowisk, na jakich GUP finansował staże z PO WER w poprzednich latach.

Organizowane będą także szkolenia w oparciu o potrzeby pracodawców, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Przykładowo w ramach poprzedniego projektu PO WER zorganizowano szkolenia w zakresie m. in.: operator wózków jezdniowych z gospodarką magazynową, spawanie pachwinowe, opiekun i wychowawca małych dzieci, programista Python.

A może chcesz pójść w ślady kilkuset młodych ludzi, którzy zostali własnymi szefami i szefowymi? Dzięki wsparciu finansowemu na samozatrudnienie GUP (w ramach PO WER) w ostatnich latach działalność gospodarczą otworzyli m.in. fotografki, prawniczki, architektki edukator artystyczny, specjalista od zagospodarowywania zieleni, producent mebli.

Bon na zasiedlenie to propozycja warta rozważenia w przypadku perspektyw na podjęcie zatrudnienia co najmniej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Dofinansowanie w wysokości 7 000 zł z pewnością pozwoli ograniczyć koszty związane z przenosinami na nowe miejsce.

Nowością w ramach programu są instrumenty zatrudnienia subsydiowanego:

  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w ramach której pracodawcy, zatrudniając osobę bezrobotną na okres minimum 24 miesięcy, mogą uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu wykorzystywanego na tworzonym stanowisku.
  • Prace interwencyjne, w ramach których pracodawcy, zatrudniając osobę bezrobotną na okres minimum 9 miesięcy, mogą uzyskać częściowe dofinansowanie do wynagrodzenia (do równowartości zasiłku dla bezrobotnych składek na ubezpieczenia społeczne) przez nawet pół roku.

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie GUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy.

Kto może wziąć udział w projekcie

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w GUP jako bezrobotne. Szczególnie zachęcamy do udziału osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami (tj. z poziomem wykształcenia maksymalnie średnim)

Wsparcie jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom do 25. roku życia liczony jest od dnia rejestracji w GUP, a dla osób powyżej 25 roku życia od dnia przystąpienia do projektu.

Bieżące informacje (ostatnia aktualizacja I 2020 r.)

  • Staże: trwa nabór ciągły kandydatów na stażystów oraz wniosków pracodawców o zorganizowanie stażu.
  • Szkolenia: Trwa nabór wniosków na szkolenia indywidualne (wymóg: gwarancja zatrudnienia).
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: nabory wniosków zaplanowane na 03-07.02.2020 r., 11-15.05.2020 r., 07-11.09.2020 r.
  • Bon na zasiedlenie: Trwa nabór ciągły.
  • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy: Wnioski rozpatrywane są w trybie ciągłym.
  • Prace interwencyjne: Trwa nabór ciągły.

Kontakt

Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek z powyższych form wsparcia zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami klienta (Dział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, referaty nr 1 i 2) drogą telefoniczną, mailową lub osobiście (siedziba GUP, ul. Lastadia 41).

Ogólne informacje

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (IV)” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie M.Gdańsk i gdańskim.

Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestniczek/uczestników, którzy/re podejmą zatrudnienie w ogólne liczbie uczestniczek/uczestników, którzy/re zakończą udział w projekcie) na poziomie co najmniej: 42% w przypadku osób z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach, oraz 57% w przypadku pozostałych osób.

logo projketu

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-09-23 10:04
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 10:01
Zatwierdzenie
Iwaszkiewicz Łukasz 2020-09-23 10:01
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry