Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Roboty budowlane

Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy po roku 2016 (Roboty budowlane)

L.p.

Przedmiot zamówienia

Numer postępowania

Wynik postępowania

Załączniki

Uwagi

2017 r.

1.

Nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

2018 r.

 1. Nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

2019 r.

1. Nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

2020 r.

1.          

 

Redakcja strony: Roboty budowlaneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 407

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl