Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Roboty budowlane

Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy do roku 2016 (Roboty budowlane)

L.p.

Przedmiot zamówienia

Numer postępowania

Wynik postępowania

Załączniki

Uwagi

 

Rok 2016

1.

Nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

2015 r.

 1. Nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

2014 r.

1. Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych

SO.2522.

1.2014.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje,
że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych w pokojach 212, 212A, 212B, 212C Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Zamawiający w dniu 22.04.2013r., zawarł umowę z :

Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym
„DAKAR” Tadeusz Barański,
ul. Kolonijna 2A/1
80-680 Gdańsk.


DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

 

SIWZ

Załącznik nr 1 Dokumentacja Projektowa

Załącznik nr 2 STWiOR

Przedmiar robót - tylko do celów poglądowych

Wykaz wykonawców

Pełna treść ogłoszenia

 Brak
2. Wykonanie robót budowlanych uzupełniających

SO.2522.

1.2014.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, Zamawiający w dniu 22.01.2014r. zawarł umowę w sprawie ww. zmówienia publicznego z:


Przedsiębiorstwem Handlowo –
Usługowym „DAKAR”
Tadeusz Barański

  Brak
3. Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

SO.254.

1.2014.WD

NFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, Zamawiający w dniu 05.12.2014 r. zawarł umowę w sprawie ww. zmówienia publicznego z:
 
Przedsiębiorstwem Handlowo – 
Usługowym „DAKAR”
Tadeusz Barański
ul. Kolonijna 2A/1
80-680 Gdańsk.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

  Brak

2013 r.

 1. Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku  SO.2522.

1.2013.WD

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Zamawiający w dniu 17.04.2013r., zawarł umowę z :
Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym
„DAKAR” Tadeusz Barański,
ul. Kolonijna 2A/1
80-680 Gdańsk.
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ROLAND BUDNIK
SIWZ

ZP2522

Wykaz wykonawców

Pełna treść ogłoszenia

Brak
2. Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

SO.2522.

2.2013.WD

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. 3 Maja 9, Zamawiający w dniu 20.05.2013 r. zawarł umowę w sprawie ww. zmówienia publicznego z:
Przedsiębiorstwem Handlowo –
Usługowym „DAKAR”
Tadeusz Barański
ul. Kolonijna 2A/1
80-680 Gdańsk.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ROLAND BUDNIK
  Brak
3. Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

SO.2522.

3.2013.WD

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje,
że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy
w Gdańsku, Zamawiający w dniu 02.09.2013r., zawarł umowę z :
Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym
„DAKAR” Tadeusz Barański,
ul. Kolonijna 2A/1
80-680 Gdańsk.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

SIWZ

Pełna treśc ogłoszenia

Załącznik 1

Załącznik 2

Przedmiary

Brak
4. Wykonanie robót budowlanych uzupełniających 

SO.2522.

4.2013.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na wykonanie robót budowlanych uzupełniających w salach szkoleniowych F i G mieszczących się w Pomorskiej Radzie Federacji  Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, mieszczącej się w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6, Zamawiający w dniu 30.12.2013r. zawarł umowę w sprawie ww. zmówienia publicznego z:

Przedsiębiorstwem Handlowo –
Usługowym „DAKAR”
Tadeusz Barański
ul. Kolonijna 2A/1
80-680 Gdańsk.


DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

  Brak

2012 r.

 1. nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

2011 r.

 1. nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

 

Redakcja strony: Roboty budowlaneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 338

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl