Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych

Gdańsk, dnia 17.04.2013 r.

SO.2522.1.2013.WD   

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Zamawiający w dniu 17.04.2013r., zawarł umowę z :
 
Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym
„DAKAR” Tadeusz Barański,
ul. Kolonijna 2A/1
80-680 Gdańsk.


DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ROLAND BUDNIK


 

Gdańsk, dnia 10.04.2013 r.

SO.2522.1.2013.WD


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY


Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrał ofertę:

Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego
„DAKAR” Tadeusz Barański
ul. Kolonijna 2A/1
80-680 Gdańsk,

ponieważ spełnia ona warunki określone w SIWZ i zdobyła największą ilość punków.

W załączeniu wykaz Wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.


DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

ROLAND BUDNIK

 

1. Wykaz wykonawców


 

Gdańsk, 12.03.2013 r.

SO.2522.1.2013.WD


Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku
ogłasza
przetarg nieograniczony

na wykonanie prac remontowych wybranych pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w GdańskuPełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki  1 i 2 do SIWZ (- pliki spakowane w formacie RAR aby rozpakować należy zainstalować oprogramowanie http://www.dobreprogramy.pl/WinRAR,Program,Windows,12398.html)

Redakcja strony: Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1213

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl