Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Gdańsk, 23.05.2013 r.

SO.2520.1.2013.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający zawarł:

- w dniu 17.05.20103r. umowę (na I część zamówienia) z firmą:
Alltech Spółka Jawna
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock,
 
- w dniu 14.05.20103r. umowę (na II część zamówienia) z firmą:
PHU Bikop
ul. Derdowskiego 7
80-319 Gdańsk,

- w dniu 14.05.20103r. umowę (na III część zamówienia) z firmą:
System Data Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
WZ. EWA OLSZEWSKA
Z-ca Dyrektora Urzędu

 


Gdańsk, dnia 06.05.2013 r.

SO.2520.1.2013.WD


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY


Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrał:

-  w I części postępowania ofertę firmy:
Alltech Spółka Jawna
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock 

- w II część postępowania ofertę firmy:
PHU Bikop
ul. Derdowskiego 7
80-319 Gdańsk

- w III część postępowania ofertę firmy:
System Data Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec

ponieważ spełniają one warunki określone w SIWZ i były ofertami najtańszymi w ww. częściach zamówienia.


DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

ROLAND BUDNIK

załącznik


UWAGA!!!

 

Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy, zmiany w pliku "Zmiany do SIWZ".

1. Zmiany do SIWZ


Gdańsk, 03.04.2013 r.

SO.2520.1.2013.WD


Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku
ogłasza
przetarg nieograniczony

na dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w GdańskuPełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Redakcja strony: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 991

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl