Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego

Gdańsk, 13.08.2013r.

 

SO.2520.3.2013.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania  komputerowego, Zamawiający zawarł w dniu 30.07.2013r. umowę (na II część zamówienia) z firmą:

YAMO Sp. z o. o.
ul. Roździeńskiego 188 B
40-203 Katowice

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ROLAND BUDNIK

 


 

Gdańsk, dnia 23.07.2013 r.

SO.2520.3.2013.WD

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSNIEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych,  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy wybrał:

- w II część postępowania ofertę firmy:

YAMO Sp. z o. o.
ul. Roździeńskiego 188 B
40-203 Katowice

- ponieważ spełnia ona warunki określone w SIWZ i jest ofertą najtańszą w II części zamówienia.

 
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ROLAND BUDNIK

 

Wykaz wykonawców


Gdańsk, 26.06.2013 r.

SO.2520.3.2013.WD

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy
w Gdańsku

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

 

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Redakcja strony: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1126

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl