Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Pozostałe usługi

Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy po roku 2016 (Pozostałe usługi)

L.p.

Przedmiot zamówienia

Numer postępowania

Wynik postępowania

Załączniki

Uwagi

 

Rok 2017

1.

Świadczenie na rzecz Gdańskiego Urzędu Pracy usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

 SO.253.1.2017.EK

Informacja o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiany w ogłoszeniu

 Brak

 

Rok 2018

1. nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
 

Rok 2019

1. nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rok 2020

1.  

 

 

 

 

Redakcja strony: Pozostałe usługiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 332

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl