Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dostawy

Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy po roku 2016 (Dostawy)

L.p.

Przedmiot zamówienia

Numer postępowania

Wynik postępowania

Załączniki

Uwagi

 

Rok 2017

1.

Przetarg nieograniczony na dostawę 5 sztuk skanerów biurkowych, jednoprzebiegowych z automatycznym podajnikiem dokumentów ADF

 SO.252.1.2017.WD

Informacja o zawarciu umowy

 

Treść ogłoszenia

 

SIWZ

 

Informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o zawarciu umowy


 Brak

 

Rok 2018

1. nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
 

Rok 2019

1. nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rok 2020

1.  

 

 

 

 

 

Redakcja strony: DostawyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 443

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl