Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dostawy

Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy do roku 2016 (Dostawy)

L.p.

Przedmiot zamówienia

Numer postępowania

Wynik postępowania

Załączniki

Uwagi

 

Rok 2016

1.

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

SO.252.

1.2016.WD

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIWZ

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o zawarciu umowy

Pełna treść ogłoszenia

 Wyjaśnienia

 

Rok 2015

1.  Dostawa i montaż szaf metalowych serwerowych

SO.253.

1.2015.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szaf serwerowych, stojących, Zamawiający zawarł w dniu 29.06.2015 r. umowę
z firmą: 
PHU Teleinformatyka 
Grzegorz Siniuk
ul. Słoneczna 9/16
11-230 Bisztynek.

 

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

 Brak

 

Rok 2014

1. nie przeprowadzono postępowań o udzielenie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Rok 2013

1. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

SO.2520.

1.2013.WD

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający zawarł:
- w dniu 17.05.20103r. umowę (na I część zamówienia) z firmą:
Alltech Spółka Jawna
Zdzisław Pająk, Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407 Płock,
- w dniu 14.05.20103r. umowę (na II część zamówienia) z firmą:
PHU Bikop
ul. Derdowskiego 7
80-319 Gdańsk,
- w dniu 14.05.20103r. umowę (na III część zamówienia) z firmą:
System Data Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec.
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
WZ. EWA OLSZEWSKA
Z-ca Dyrektora Urzędu

SIWZ

Załącznik

Zmiany do SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

Brak
2. Rozbudowa systemu QMATIC w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

SO.2520.

2.2013.WD

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na rozbudowę systemu QMATIC, funkcjonującego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, Zamawiający w dniu 21.05.2013r. zawarł umowę w sprawie ww. zmówienia publicznego z:

iFLOW Sp. z o. o.
ul. Żytnia 13 lok. 89
01-014 Warszawa.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ROLAND BUDNIK
  Brak
3. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego

SO.2520.

3.2013.WD

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania  komputerowego, Zamawiający zawarł w dniu 30.07.2013r. umowę (na II część zamówienia) z firmą:
YAMO Sp. z o. o.
ul. Roździeńskiego 188 B
40-203 Katowice
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ROLAND BUDNIK

SIWZ

Wykaz wykonawców

Pełna treśc ogłoszenia

Brak
4. Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku.

SO.2520.

4.2013.WD

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY


Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, Zamawiający zawarł w dniu 19.08.2013 r. umowę (na II część zamówienia) z firmą:
Infos Systemy Komputerowe
Jacek Kiełbratowski
ul. Bursztynowa 23
80-342 Gdańsk.
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

Brak
5. Zamówienie na dostawę drukarki termicznej  

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę drukarki termicznej, Zamawiający w dniu 12.09.2013 r. zawarł umowę w sprawie ww. zamówienia publicznego z firmą:
CompArt International
M.M. Kałużni Sp. J.
ul. Hetmańska 35
04-305 Warszawa.
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

  Brak
6. Dostawa, instalacja i uruchomienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku Elektronicznego Systemu Prezentacji Treści Multimedialnych.  

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i uruchomienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku elektronicznego systemu prezentacji treści multimedialnych, Zamawiający zawarł w dniu 18.10.2013r. umowę z firmą:
Infomiasto.com
ul. Cygarowa 9
47-400 Racibórz
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Brak
7. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

SO.2520.

8.2013.WD

Gdańsk, dnia 21.11.2013 r. 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
Uzasadnienie faktyczne
 
w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
 
DYREKTOR

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

Brak
8. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

SO.2520.

7.2013.WD

Gdańsk, dnia 27.01.2014r.
 
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, Zamawiający zawarł umowy w dniu: 
- 29.11.2013r.(dot. I i II części postępowania) z firmą: 
P.H.U. BIKOP
ul. Derdowskiego 7
80-319 Gdańsk,
- 29.11.2013r.(dot. III części postępowania) z firmą:
Xcomp Sp. z o. o.   sp. k. 
ul. Tama Pomorzańska 26 Szczecin,
- 02.12.2013r.(dot. IV części postępowania) z firmą:
CBit Sp. z o. o. 
ul. Bukowiecka 92
03-893 Warszawa
Oddział Częstochowa 
ul. Rejtana 25/35
42-200 Częstochowa,  
- 29.11.2013r.(dot. V części postępowania) z firmą: 
CompNet 
Sebastian Strzech
ul. Leszczynowa 33 A
62-500 Konin.

DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Roland Budnik

SIWZ

Treść ogłoszenia

Wykaz wkonawców

Brak
9. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

SO.2520.

9.2013.WD

Gdańsk, dnia 23.12.2013r.
 
INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku uprzejmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego, Zamawiający zawarł w dniu 05.12.2013r. umowę (na I część zamówienia) z firmą:
 
Alltech spółka jawna
Z. Pająk, A. Pająk
ul. Spółdzielcza 33
09-407  Płock 
DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY<BR>
Roland Budnik

SIWZ

Pełna treść ogłoszenia

Treść zapytania wraz z odpowiedzią

Wykaz wykonawców

Brak

 

Redakcja strony: DostawyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 405

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl