Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry, ewidencje, decyzje

W Gdańskim Urzędzie Pracy prowadzone są następujące rejestry:

 • ewidencja osób bezrobotnych, poszukujących pracy
 • rejestr wydawanych zaświadczeń
 • rejestr odwołań od decyzji
 • rejestr pracodawców
 • rejestr prac interwencyjnych i robót publicznych
 • rejestr staży
 • rejestr szkoleń
 • rejestr umów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • rejestr porad i informacji zawodowej
 • rejestr skarg, wniosków i petycji
 • rejestr kontroli
 • rejestr badań lekarskich
 • rejestr wydanych kart osób aktywnie poszukujących pracę
 • rejestr profili zaufanych
 • ewidencja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom
 • ewidencja wniosków w sprawie pracy sezonowej

Dane zawarte w ewidencji udostępnione są innym organom i instytucjom na wniosek, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osoba bezrobotna ma w każdej chwili wgląd do swoich akt sprawy.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w postaci papierowej i/lub elektronicznej

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną, Urząd prowadzi składnicę akt, która gromadzi akta spraw ostatecznie zakończonych.

Redakcja strony: Rejestry, ewidencje, decyzjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1345

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl