Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole zewnętrzne

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy w 2019 r.

LpNazwa organuTermin kontroliZakres kontroliWydane zalecenia pokontrolneWykonanie zaleceń pokontrolnych.
1. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku 02.10.2019 r. – 13.11.2019 r. Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPOWP 2014-2020 dot. projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (II) RPPM.05.01.01-22-0001/16 Nie wydano Nie dotyczy 
2. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 27.11.2019 r.  Wizyta monitoringowa Projektu Nr POWR.01.01.01-22-0017/18  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie M. Gdańsk i gdańskim (IV) Nie wydano Nie dotyczy

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez Gdański Urząd Pracy w 2019 r.

L.p.

Przedmiot kontroli

Termin

Ustalenia

1

Realizacja umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych

09.01.2019 r.

Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

2

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.01 2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

3

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.01.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

4

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. 16.01.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 05.02.2019 r.

5

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. 17.01.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

6

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 29.01.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

7

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.02.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

8

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.02.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

9

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.02.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

10

Realizacja umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych 12.02.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

11

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.02.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

12

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej 21.02.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 28.02.2019 r.

13

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.03.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

14

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej 07.03.2019 r.

Stwierdzone uchybienia usunięto 12.03.2018 r.

15

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.02.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

16

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 08.02.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

17

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.03.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 22.03.2019 r.

18

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.03.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

19

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.03.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

20

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej 20.03.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

21

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 14.03.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 15.03.2019 r.

22

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 29.03.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

23

Realizacja umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych 01.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

24

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

25

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.04.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 29.04.2019 r.

26

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 04.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

27

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

28

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

29

Organizacja stażu 02.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

30

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

31

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 05.04.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 10.04.2019 r.

32

Organizacja stażu 08.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

33

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

34

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

35

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

36

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 11.04.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto  w terminie

37

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 12.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

38

Realizacja umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych 12.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

39

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

40

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 15.04.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 24.04.2019 r.

41

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

42

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 09.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

43

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON. 19.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

44

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

45

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 28.04.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

46

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 29.04.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 09.05.2019 r.

47

Organizacja stażu 10.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

48

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 02.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

49

Realizacja umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych 06.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

50

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

51

Organizacja stażu 08.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

52

Organizacja stażu 08.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

53

Organizacja stażu 09.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

54

Organizacja stażu 10.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

55

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 10.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

56

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono 

57

 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

58

 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

59

 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

60

 Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

61

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej  ze środków PFRON 04.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

62

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 27.05.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

63

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

64

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

65

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 06.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

66

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

67

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

68

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 07.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

69

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

70

Organizacja stażu 13.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

71

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej  ze środków PFRON 14.06.2019 r. Postępowanie w toku

72

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

73

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 24.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

74

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 25.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

75

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej  ze środków PFRON 27.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

76

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 25.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

77

Organizacja stażu 25.06.2019 r. Kontrola wstrzymana z uwagi na nieobecność stażysty

78

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej  ze środków PFRON 28.06.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

79

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 04.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

80

Organizacja stażu 04.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

81

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

82

Organizacja stażu 10.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

83

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 10.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

84

Organizacja stażu 17.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

85

Realizacja umowy o sfinansowanie szkolenia w ramach Bonu Szkoleniowego. 12.07.2019 r. Notatkę przekazano do PUP w Rzeszowie

86

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

87

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

88

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

89

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 16.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

90

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 23.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

91

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej  ze środków PFRON 24.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

92

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 27.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

93

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.07.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

94

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20.08.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

95

Realizacja umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych 20.08.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

96

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 21.08.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

97

Organizacja stażu 21.08.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

98

Organizacja stażu 23.08.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

99

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 26.08.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

100

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 23.08.2019 r. Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

101

Realizacja umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych 28.08.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

102

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 03.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

103

Realizacja umowy w sprawie organizacji prac interwencyjnych 05.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

104

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 09.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

105

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

106

Organizacja stażu 11.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

107

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

108

Organizacja stażu 13.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

109

Realizacja umowy o sfinansowanie kosztów doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej  ze środków PFRON 07.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

110

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

111

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 27.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

112

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30.09.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

113

Organizacja stażu 09.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

114

Organizacja stażu 09.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

115

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

116

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

117

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.10.2019 r. twierdzone uchybienia usunięto ostatecznie 29.10.2019 r.

118

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

119

Organizacja stażu 16.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

120

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 17.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

121

Organizacja stażu 18.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

122

Organizacja stażu 18.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

123

Organizacja stażu 18.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

124

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 22.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

125

Organizacja stażu 24.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

126

Realizacja umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS 23.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

127

Realizacja umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS 29.10.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

128

Organizacja stażu 31.10.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto ostatecznie do 30.11.2019 r.

129

Organizacja stażu 04.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

130

Organizacja stażu 04.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

131

Organizacja stażu 05.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

132

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 05.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

133

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PUP Sztum) 08.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

134

Realizacja umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS 12.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

135

Organizacja stażu 13.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

136

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

137

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

138

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

139

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

140

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 14.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

141

Realizacja umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS 15.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

142

Realizacja umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS 18.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

143

Realizacja umowy o finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z KFS 20.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

144

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

145

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

146

Organizacja stażu 21.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

147

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 28.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

148

Organizacja stażu 29.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

149

Organizacja stażu 29.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

150

Organizacja stażu 29.11.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

151

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

152

Realizacja umowy w sprawie refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia 29.11.2019 r. Wniosek o rozwiązanie umowy

153

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11.12.2019 r. Stwierdzone uchybienia usunięto 20.12.2019 r.

154

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 12.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

155

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 13.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

156

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

157

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 13.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

158

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

159

Realizacja umowy w sprawie udzielenia jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 19.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

160

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 18.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

161

Utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w ramach umowy w sprawie sfinansowania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska 19.12.2019 r. Nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono

Redakcja strony: Kontrole zewnętrzneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1104

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl