Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole wewnętrzne

Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Gdańskim Urzędzie Pracy przez Stanowisko ds. Kontroli GUP w 2019 r. 

L.p.

Przedmiot kontroli

Komórka kontrolowana

Termin

Ustalenia

1.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji i przyznawania jednorazowych środków na działalność gospodarczą zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS i ustalonymi procedurami wewnętrznymi. Dział Programów Rynku Pracy 04.02.2019 r. – 28.02.2019 r.  Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wnioski zawiera protokół DW.092.1.2019.TD. Stosowana praktyka została uznana za właściwą – pismo z dnia 03.04.2019 r. 

2.

Prawidłowość postępowania przy przyjmowaniu, upowszechnianiu i realizacji krajowych ofert pracy.

Dział Marketingu i Współpracy z Pracodawcami
Dział Pośrednictwa pracy i Poradnictwa Zawodowego

13.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wnioski sformułowane w oparciu o dokonane spostrzeżenia (protokół DW.092.2.2019.TD) zostały omówione a ustalenia opisane w raportach o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków z dnia 19.06.2019 r. . 

3.

Prawidłowość prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z KPA w sprawach dotyczących pozbawienia statusu bezrobotnego w okresie 01.01.2019 r. – 30.06.2019 r. 

Dział Rejestracji Świadczeń i Archiwizacji

30.08.2019 r. – 30.09.2019 r.

Trwa omawianie ustaleń.

 

Redakcja strony: Kontrole wewnętrzneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1463

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl