Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) dane osobowe osób zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy, są przetwarzane w celu niezbędnym dla zrealizowania uprawnień i obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.). Każdej osobie, której dane osobowe znajdują się w tut. zbiorze danych przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych przez Gdański Urząd Pracy jest Dyrektor Urzędu. 

Redakcja strony: Przetwarzanie danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 333

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl