Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zintegrowana Inwestycja w Talenty I

plakat promujący akcjęObecna perspektywa finansowa funduszy europejskich stwarza pracodawcom wyjątkowe możliwości w zakresie pozyskiwania nowych pracowników. Doskonale widać to na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Gdański Urząd Pracy, już dysponując ponad 16 mln zł na lata 2017-2018, zdecydował się na sięgnięcie po dodatkową pulę środków. Nowy, kryjący się pod skrótem ZIT, projekt „Zintegrowana Inwestycja w Talenty I” to blisko 9,5 mln zł więcej na dotacje, szkolenia, staże i dofinansowanie tworzenia miejsc pracy.

- Co ważne, przygotowując ZIT, mogliśmy pozwolić sobie na zaproponowanie oferty ponadstandardowej, pod wieloma względami – podkreśla Roland Budnik, dyrektor GUP. Dotyczy to np. osób myślących o założeniu własnej firmy, którzy będą mogli wnioskować nawet o 23 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na start. To najwyższa wysokość dotacji od lat. To nie koniec, bo osoby korzystające ze wsparcia, w zależności od potrzeb i oczekiwań, będą mogły wziąć udział w szkoleniu z zakresu podstaw przedsiębiorczości, czy kursie zawodowym przydatnym z punktu widzenia profilu ich przyszłego biznesu.

Podnoszenie, uaktualnienie lub zmiana kwalifikacji, nie tylko dla szykujących się do samozatrudnienia, ale również, a może przede wszystkim, dla poszukujących pracy, to kolejna istotna część projektu, planowana dla ok. 220 osób.

Mówimy tu przede wszystkim o szkoleniach, dzięki którym kończący je uczestnicy zdobędą uprawnienia, świadectwa lub certyfikaty uznawane powszechnie w danej branży, potwierdzone przez odpowiednio upoważnioną do tego instytucję – dodaje dyrektor Budnik.

Równocześnie w centrum zainteresowania będą bieżące potrzeby kadrowe przedsiębiorstw. Dlatego nie ma określonych z góry kierunków kursów, jakie będą finansowane. Zostaną one zaplanowane w ścisłym porozumieniu z lokalnym biznesem. Doradcy klienta instytucjonalnego w GUP są otwarci na zgłoszenia, bez względu na to, czy chodzi np. o przeszkolenie całej grupy, w połączeniu z usługą preselekcji kandydatów po stronie urzędu, czy dokształcenie jednej osoby, już wybranej przez samego pracodawcę.

Następnym elementem projektu jest finansowanie tworzenia miejsc pracy, docelowo, w perspektywie 2 lat, nawet 120. W tym przypadku ZIT również oznacza bonus - refundacja wyposażenia stanowiska pracy sięgnie 21 tys. zł, podczas gdy w pozostałych programach wynosi ona obecnie 17 tys. zł w przeliczeniu na jedną zatrudnianą osobę. Oprócz tego oferta obejmuje dwie formy częściowego zwrotu wydatków na pensje - trwające 6 miesięcy tzw. prace interwencyjne lub 12-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia osób 50 plus.

W projekcie nie zabraknie również najpopularniejszego instrumentu aktywizacji, czyli staży. Dzięki nim bez ponoszenia kosztów pracodawca będzie mógł przez 6 miesięcy przyuczyć i sprawdzić w działaniu kandydata na przyszłego pracownika. To znowu zaleta ZIT, ponieważ standardowo, np. w przypadku osób młodych i programu POWER, okres stażu jest domyślnie krótszy o miesiąc.

Ciekawym rozwiązaniem jest również opcja łączenia różnych form pomocy. W efekcie możliwe jest np. najpierw przeszkolenie przyszłego pracownika, a następnie skorzystanie z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla takiej osoby. To konsekwencja postawienia w ZIT przede wszystkim na kompleksowość pomocy, w przeciwieństwie do wielu innych programów obarczonych ostrymi rygorami kosztowymi.

Pracodawcy zainteresowani projektem mogą liczyć na fachową opiekę ze strony doradców klienta instytucjonalnego. Na podstawie informacji o potrzebach pracodawcy, w urzędzie sprawdzą, czy w bazie osób zarejestrowanych, należących do grupy docelowej ZIT, jest szansa na znalezienie odpowiednich kandydatów, gotowych do pracy już teraz lub za chwilę, po dokształceniu lub nabyciu doświadczenia.

Dla potencjalnych uczestników pierwszym krokiem jest rejestracja w GUP, najwygodniejsza jest metoda online. Jeżeli natomiast ktoś już posiada status bezrobotnego, powinien zgłosić się do swojego doradcy i zapytać o projekt. Nawet osoby, które z różnych względów nie spełniają ustawowych kryteriów mogą liczyć na informację o instytucjach, które dysponują ofertą dla nich. Projekt urzędu pracy w ramach ZIT jest bowiem częścią większej całości, grupy przedsięwzięć realizowanych przez inne jednostki w Gdańsku i w całym obszarze metropolitalnym. Ponadto, już teraz wiadomo, że w następnych latach ZIT będzie miał kolejne edycje.

Kto może wziąć udział w projekcie

Jesteś osobą pozostającą bez pracy? Sprawdź czy spełniasz kryteria formalne udziału w projekcie*.Wszystkie kandydatki i kandydaci muszą posiadać status osoby bezrobotnej (zarejestrowanej w Gdańskim Urzędzie Pracy), znajdować się w grupie wiekowej powyżej 30. roku życia, a mężczyźni dodatkowo należeć do przynajmniej jednej z kategorii:

  • nieprzerwane pozostawanie bez zatrudnienia dłużej niż 12 miesięcy,
  • poziom wykształcenia maksymalnie średni,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wiek 50 lat i więcej.

Jeżeli tak, skontaktuj się z jednym z naszych doradców:

Joanna Kaszubowska

tel. 58 732 52 63

Paulina Wiącek

tel. 58 732 53 21

Dorota Rakowska

tel. 58 732 52 35

Sylwia Krzemińska

tel. 58 732 53 54

Marta Mital

tel. 58 732 52 67

Anna Szwedra

tel. 58 732 53 41

* W ramach poszczególnych form wsparcia mogą obowiązywać dodatkowe, szczegółowe wymagania

Pracodawcy zainteresowani udziałem w projekcie

Jeżeli jesteś pracodawcą zainteresowanym zatrudnieniem uczestniczek i uczestników projektu przy wykorzystaniu jednego lub kilku z powyżej opisanych instrumentów, więcej informacji uzyskasz u naszych doradców:

Dorota Łosińska

tel.: 58 732-52-34 tel. kom.: 513-096-923

Ewa Małyszko

tel.: 58 732 53 46 tel. kom.: 513-096-407Projekt
„Zintegrowana Inwestycja w Talenty I”

Beneficjent: Gmina Miasto Gdańsk

Realizator: Gdański Urząd Pracy

Partner: Gmina Miejska Pruszcz Gdański

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

Wartość projektu: 9 494 850 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 9 020 107,50 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT

Redakcja strony: Zintegrowana Inwestycja w Talenty IRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 217

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl