Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

RPO 2017-2018

Projekt zakończony

Gdański Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) kontynuuje w latach 2017-2018 kompleksowe wsparcie dla osób powyżej 30.roku życia*.

W ofercie znajdują się:

 • staże jako doskonała okazja na zdobycie doświadczenia i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy. Grafik i graficzka, chemik, pracownik muzeum, technik dentystyczny, krawcowa, sprzedawca, witrażownik, psycholożka, archiwista, diagnosta laboratoryjny – to tylko mała próbka stanowisk, na jakich GUP finansował staże w 2016 roku.
 • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej- są dobrym rozwiązaniem dla osób przedsiębiorczych, które chcą zostać własnymi szefami i szefowymi. Dzięki wsparciu finansowemu na samozatrudnienie GUP w samym tylko 2016 roku działalność gospodarczą otworzyli m.in. fizjoterapeuci, prawniczki i prawnicy, lekarka, weterynarz, programiści, architektki, sprzątacz czy też piekarz.
 • prace interwencyjne, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50. roku życia- w ramach projektu GUP prowadził będzie rekrutację kandydatek i kandydatów na nowotworzone, subsydiowane miejsca pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek z powyższych form wsparcia zapraszamy do kontaktu ze swoimi doradcami klienta.
„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (III)”
projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim.
Projekt realizowany wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art.34a ww. ustawy.

* Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w GUP jako bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy I lub II w rozumieniu art. 33 ww. ustawy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30.r.ż.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).

Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2018

 

Redakcja strony: RPO 2017-2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1068

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl