Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

RPO 2016-2017

Projekt zakończony

Gdański Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) kontynuuje w 2016 roku kompleksowe wsparcie dla osób powyżej 30.roku życia*.

Staże to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy. Krawiec, magazynierka, psycholożka, realizator dźwięku, recepcjonista, testerka oprogramowania, instruktorka sportowa, zootechnik, kosmetolog, towaroznawca – to tylko mała próbka stanowisk, na jakich GUP finansował staże w 2014 roku.

A może chcesz pójść w ślady kilkuset ludzi, którzy zostali własnymi szefami i szefowymi? Dzięki wsparciu finansowemu na samozatrudnienie GUP w samym tylko 2014 roku działalność gospodarczą otworzyli m.in. fizjoterapeutka, copywriterka, kilka prawniczek i architektek, weterynarz, projektant biżuterii, czy trener tenisa ziemnego.

W ramach projektu GUP prowadził będzie również rekrutację kandydatek i kandydatów na nowotworzone, subsydiowane miejsca pracy (prace interwencyjne, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50. roku życia).

 Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek z powyższych form wsparcia zapraszamy do kontaktu ze swoimi doradcami klienta.

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (II)”
projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim.

Projekt realizowany wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art.34a ww. ustawy.

* Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w GUP jako bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy I lub II w rozumieniu art. 33 ww. ustawy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30.r.ż.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).

Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.04.2017
Redakcja strony: RPO 2016-2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1885

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl