Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

RPO 2015-2016

 

Projekt zakończony

Rekrutacja została zakończona. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą bieżącą

Gdański Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO) przygotował ofertę dla osób powyżej 30.roku życia*.

Staże to doskonała okazja na zdobycie doświadczenia i przekonanie do siebie przyszłego pracodawcy. Krawiec, magazynierka, psycholożka, realizator dźwięku, recepcjonista, testerka oprogramowania, instruktorka sportowa, zootechnik, kosmetolog, towaroznawca – to tylko mała próbka stanowisk, na jakich GUP finansował staże w 2014 roku.

A może chcesz pójść w ślady kilkuset ludzi, którzy zostali własnymi szefami i szefowymi? Dzięki wsparciu finansowemu na samozatrudnienie GUP w samym tylko 2014 roku działalność gospodarczą otworzyli m.in. fizjoterapeutka, copywriterka, kilka prawniczek i architektek, weterynarz, projektant biżuterii, czy trener tenisa ziemnego. Przed otrzymaniem sięgającej 19 tys. zł dotacji przyszłe właścicielki i właściciele małych biznesów odbędą szkolenie z zakresu przedsiębiorczości.

W ramach projektu GUP prowadził będzie również rekrutację kandydatek i kandydatów na nowotworzone, subsydiowane miejsca pracy (prace interwencyjne oraz refundacja wyposażenia stanowiska pracy).

„AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE M.GDAŃSK I GDAŃSKIM (I)”
projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w Gdańsku i powiecie gdańskim. Projekt realizowany w oparciu o kryterium minimalnej efektywności zatrudnieniowej, mierzonej na zakończenie realizacji projektu, określonej na poziomie co najmniej 50%.

Projekt realizowany wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art.34a ww. ustawy.

* Grupę docelową stanowią osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w GUP jako bezrobotne, dla których został ustalony profil pomocy I lub II w rozumieniu art. 33 ww. ustawy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30.r.ż.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby pozostające bez zatrudnienia przez nieprzerwany okres minimum 12 m-cy,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej średnim).

Planowane jest objęcie projektem 340 osób (227 kobiet, 113 mężczyzn).

Wartość projektu: 5 030 255,10 zł, w tym wkład EFS 4 275 716,83 zł

Okres realizacji: 01.01.2015 – 30.04.2016Redakcja strony: RPO 2015-2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 983

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl