Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Odkryj swój kapitał

Projekt „Odkryj swój kapitał” ukierunkowany jest na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – w tym również bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy.

Nowy projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 6 „Integracja”, działanie 6.1 „Aktywna integracja”, poddziałanie 6.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa”).

Partnerem Gminy Miasta Gdańska / Gdańskiego Urzędu Pracy przy realizacji projektu „Odkryj swój kapitał” jest Stowarzyszenie Akcja Społeczna- organizacja pozarządową, działającą w sferze pomocy i integracji społecznej.

W ofercie znajdują się:

1. usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym

 • poradnictwo psychologiczne
 • trening umiejętności społecznych
 • wsparcie środowiskowe
 • warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste
 • poradnictwo prawne i obywatelskie

2. usługi i instrumenty rynku pracy

 • diagnoza i poradnictwo zawodowe
 • szkolenia
 • staże
 • prace interwencyjne
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

Okres realizacji: 31.10.2018 - 30.12.2020

Rekrutacja i dodatkowe informacje

Zgłoszenia do projektu przyjmują i szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Leńczuk, doradca klienta, tel. 58 743 14 56, e-mail

Małgorzata Felchner, doradca klienta, tel. 58 743 14 42, e-mail

Obsługą pracodawców zainteresowanych projektem zajmuje się:

Beata Sawicka, doradca klienta biznesowego, tel. 58 743 13 57, e-mail

 

Redakcja strony: Odkryj swój kapitałRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 479

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl