BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Działalność GUP/Ogłoszenia/Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób orzeczoną (..)

Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób orzeczoną niepełnosprawnością

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 80 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021".

Termin składania ofert mija 15.05.2021 r. Termin składania poświadczenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 18.05.2021 r.

Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez generator ofert witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. Lastadia 41.

Dodatkowe informacje

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Tuttas, tel. 58/743 14 37, e-mail: anna.tuttas@gup.gdansk.pl
W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58/743 13 21, e-mail:

Kategoria: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy 2021 [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2021-04-22 Oferta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Oferta 43.92KB -
pdf 2021-04-22 Zarządzenie nr 513.21 Prezydenta Miasta Gdańska z 21.04.2021
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
Zarządzenie nr 513.21 Prezydenta Miasta Gdańska z 21.04.2021 22.23MB zobacz

Wykaz ofert

Wykaz ofert złożonych do dnia 15.05.2021 r. do Gdańskiego Urzędu Pracy w ramach otwartego konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 513/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy” (wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych).

Lp. Tytuł zadania Nazwa organizacji Ocena formalna Uwagi
1. Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku Pozytywna Brak
2. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością Fundacja Edukacji Nowoczesnej Pozytywna Brak
3. Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”. www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestiwal.eu
Fundacja Instytut Białowieski Negatywna Brak

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zgodnie z zarządzeniem 941/21z dnia 28.06.2021 r.: Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy":

Nazwa oferenta Tytuł projektu zgodny z ofertą Przyznana kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku „Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy” 80 000,00 PLN

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
BIP Gdański Urząd Pracy
Pierwsza publikacja
Iwaszkiewicz Łukasz 2021-04-22 13:32
Aktualizacja publikacji
Iwaszkiewicz Łukasz 2021-06-30 07:51
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Lemme-Babińska 2021-06-30 07:51
Zatwierdzenie
Łukasz Iwaszkiewicz 2021-06-30 07:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
8
do góry