Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
516249
Strona główna BIP
70324
Poprzednia wersja
8129
Brak strony
2490
Jak korzystać z BIP
2129
Mapa witryny BIP
1938
Redakcja BIP
1705
Wyniki wyszukiwania
1440
Jak szukać
857
Statystyka strony
659
Polityka prywatności
643
Zastrzeżenia prawne
630
Przetwarzanie danych osobowych
242

Dział: GUP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane podstawowe
6968
Dyrektor
2430
Struktura Urzędu
2334
Kierownictwo
2156
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy
1681
Schemat organizacyjny
1529
Dane teleadresowe
1502
Kontrole wewnętrzne
1465
Działy i stanowiska
1460
Zastępca dyrektora
1406
Godziny urzędowania
1367
Regulaminy
1333
Skargi, wnioski, petycje
1316
Rejestry, ewidencje, decyzje
1237
Główny księgowy
1119
Elektroniczny Urząd Podawczy
1051
Kontrole zewnętrzne
1023
Uchwała w sprawie nadania statutu
899
Publikacja petycji
615
Rozpatrywanie petycji
531
Składanie petycji
494
Petycje składane do dyrektora GUP
448
Przedmiot petycji
448
Nadawca petycji
447
Archiwum 2014
442
Petycje
426
Rejestry i ewidencje
391
Decyzje
385
Podstawa prawna
352
Archiwum 2015
278
Archiwum 2016
256
Archiwum 2017
160
wydzialy_i_stanowiska
83
Archiwum 2018
59

Dział: Procedury załatwiania spraw

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedury załatwiania spraw
4996

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
850
Ogłoszenia
487

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zestawienie środków trwałych
2558
Finanse
985
Budżet GUP
954
Majątek GUP
936
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych
424

Dział: Rekrutacja

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rekrutacja
5115

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
210782
Postępowania rozstrzygnięte
17111
Archiwum postępowań. Szkolenia dla osób bezrobotnych
7455
Świadczenie na rzecz Gdańskiego Urzędu Pracy usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
6735
Informacja dla jednostek szkolących
5894
Postępowania zakończone
5465
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy
3725
Usługi szkoleniowe
2143
Usługi
1860
Dostawy
1475
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe
1388
Pozostłe usługi
1333
Roboty budowlane
1320
Poprzednie archiwum postępowań
1131
Plan postępowań
1119
Dostawy
1082
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych
1057
Roboty budowlane
1035
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
1002
Archiwum zamówień publicznych
889
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
854
Informacja o zawarciu umowy na rozbudowe sytemu QMATIC w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gdańsku
801
Informacja o zawarciu umowy na wykonanie robot budowlanych w PUP w Gdańsku
770
Nabór na partnera ponadnarodowego
743
Przetarg nieograniczony na dostawę pięciu sztuk skanerów biurkowych
565
Archiwum postępowań Gdańskiego Urzędu Pracy
454
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych
369
Postępowania po 2016 roku
350
Roboty budowlane
340
Postępowania do 2016 roku
332
Pozostałe usługi
332
Dostawy
319
Dostawy
302
Roboty budowlane
282
Pozostałe usługi
275
Archiwalne plany postępowa
242

Dział: Stawki i wskaźniki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
2409

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
4879
2012
372

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
936

Dział: Sprawozdania z pomocy publicznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania z pomocy publicznej
7

Dział: Praca GUP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
113779
Praca w GUP
57167
Selekcja wstępna
36531
Wyniki naborów
34536
Konsultant
1165
Trener
770
Regulamin naboru na wolne stanowiska
467
Specjalista
398
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
374
Wzory dokumentów
370
Dokumenty rekrutacyjne
357
Doradca_zawodowy
259

Dział: Podział Środków Funduszu Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podział Środków Funduszu Pracy
4

Dział: Działalność GUP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cele GUP
21958
Staże
4905
Działalność GUP
4032
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
4003
Podział środków Funduszu Pracy
3365
Polityka Jakości - Misja Urzędu
3343
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2521
Sklad Powiatowej Rady Rynku Pracy
2471
Pomoc publiczna
2434
Prace interwencyjne
2034
Porządek posiedzeń
1987
Roboty publiczne
1535
Organy opiniodawcze i doradcze
1141
Zasięg terytorialny
1122
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy
1058
Ogłoszenia
1012
Misja GUP
991
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
895
Powiatowa Rada Rynku Pracy
880
Konkurs nr 1
747
Archiwalne ogłoszenia
607
Konkurs
266
Konkurs_nr_2
128
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II
112
Sprawozdania z działalności GUP
75

Dział: Twoja sprawa w Urzędzie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Twoja sprawa w Urzędzie
5303

Dział: Podstawy prawne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Regulamin organizacyjny
3328
Statut PUP
2137
Podstawy prawne
1561
Regulaminy form aktywizacji
1094
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy
753
Regulamin organizacyjny GUP
592
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
253
Regulamin pracy
246
Regulamin naboru na wolne stanowiska
230
Kodeks postępowania etycznego
221

Dział: Zarządzenia Dyrektora GUP

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Do pobrania
3154
Pomocne programy
787

Dział: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Statystyka lokalna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statystyka lokalna
2214
Sprawozdania roczne GUP
520

Dział: Projekty EFS

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualnie realizowane
6856
Projekty EFS
3063
PO KL
1877
RPO 2016-2017
1766
PO WER 2017-2018
1736
Zrealizowane
1600
PO WER 2016-2017
1297
RPO 2017-2018
1069
PO WER 2015-2016
1013
RPO 2015-2016
984
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
622
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj
501
PO WER 2019-2020
412
RPO 2019-2020
403
PO WER
288
Odkryj swój kapitał
241
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I
218
PO_WER_2016-17
11

Dział: Informacja publiczna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja publiczna
1807
Dostep do informacji publicznej Podstawa prawna
918
Zasady udostępniania informacji publicznej
430
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
359
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej
341
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
301

Dział: Przetwarzanie danych osobowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetwarzanie danych osobowych
1815
Przetwarzanie danych osobowych
168

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 659

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl