Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka strony

Podstawowe dane dotyczące odwiedzin znajdują się przy poszczególnych informacjach publikowanych na BIP.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin dostępne są w ramach statystyk serwera, które znajdują się pod adresem ...

Poniżej znajdują się dane zbiorcze z odwiedzinami.

Dział: Informacje o BIP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rejestr zmian
483067
Strona główna BIP
67686
Poprzednia wersja
7939
Brak strony
2459
Jak korzystać z BIP
2039
Mapa witryny BIP
1872
Redakcja BIP
1651
Wyniki wyszukiwania
1391
Jak szukać
824
Statystyka strony
632
Polityka prywatności
618
Zastrzeżenia prawne
601
Przetwarzanie danych osobowych
218

Dział: GUP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Dane podstawowe
6742
Dyrektor
2313
Struktura Urzędu
2264
Kierownictwo
2075
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy
1627
Schemat organizacyjny
1458
Dane teleadresowe
1445
Działy i stanowiska
1408
Kontrole wewnętrzne
1394
Zastępca dyrektora
1337
Godziny urzędowania
1312
Regulaminy
1270
Skargi, wnioski, petycje
1262
Rejestry, ewidencje, decyzje
1199
Główny księgowy
1076
Elektroniczny Urząd Podawczy
1010
Kontrole zewnętrzne
981
Uchwała w sprawie nadania statutu
862
Publikacja petycji
555
Rozpatrywanie petycji
488
Składanie petycji
451
Archiwum 2014
415
Nadawca petycji
407
Przedmiot petycji
407
Petycje składane do dyrektora GUP
402
Petycje
393
Rejestry i ewidencje
375
Decyzje
366
Podstawa prawna
320
Archiwum 2015
237
Archiwum 2016
218
Archiwum 2017
133
wydzialy_i_stanowiska
83
Archiwum 2018
32

Dział: Procedury załatwiania spraw

Podstrona Odwiedziny Ilość
Procedury załatwiania spraw
4732

Dział: Menu Przedmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu Przedmiotowe
810
Ogłoszenia
466

Dział: Finanse

Podstrona Odwiedziny Ilość
Zestawienie środków trwałych
2438
Finanse
985
Budżet GUP
911
Majątek GUP
893
Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych
379

Dział: Rekrutacja

Podstrona Odwiedziny Ilość
Rekrutacja
4967

Dział: Zamówienia publiczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Postępowania wszczęte
200303
Postępowania rozstrzygnięte
16418
Archiwum postępowań. Szkolenia dla osób bezrobotnych
7240
Świadczenie na rzecz Gdańskiego Urzędu Pracy usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
6055
Informacja dla jednostek szkolących
5715
Postępowania zakończone
5330
Zamówienia publiczne Gdańskiego Urzędu Pracy
3327
Usługi szkoleniowe
2070
Usługi
1658
Dostawy
1330
Pozostłe usługi
1268
Zamówienia Publiczne na usługi szkoleniowe
1222
Roboty budowlane
1187
Poprzednie archiwum postępowań
1090
Dostawy
1030
Plan postępowań
1019
Przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych
1006
Roboty budowlane
983
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego
962
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego
817
Archiwum zamówień publicznych
785
Informacja o zawarciu umowy na rozbudowe sytemu QMATIC w Powiatowym Urzedzie Pracy w Gdańsku
762
Informacja o zawarciu umowy na wykonanie robot budowlanych w PUP w Gdańsku
729
Nabór na partnera ponadnarodowego
716
Przetarg nieograniczony na dostawę pięciu sztuk skanerów biurkowych
518
Archiwum postępowań Gdańskiego Urzędu Pracy
384
Roboty budowlane
299
Postępowania po 2016 roku
286
Pozostałe usługi
279
Postępowania do 2016 roku
275
Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych
274
Dostawy
261
Dostawy
246
Pozostałe usługi
240
Roboty budowlane
234
Archiwalne plany postępowa
193

Dział: Stawki i wskaźniki

Podstrona Odwiedziny Ilość
Stawki i wskaźniki
2342

Dział: Oświadczenia majątkowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oświadczenia majątkowe
4693
2012
344

Dział: Menu Podmiotowe

Podstrona Odwiedziny Ilość
Menu podmiotowe
898

Dział: Sprawozdania z pomocy publicznej

Podstrona Odwiedziny Ilość
Sprawozdania z pomocy publicznej
7

Dział: Praca GUP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Ogłoszenia o naborze
110638
Praca w GUP
56299
Selekcja wstępna
35950
Wyniki naborów
33777
Konsultant
1132
Trener
766
Regulamin naboru na wolne stanowiska
449
Specjalista
389
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
361
Wzory dokumentów
356
Dokumenty rekrutacyjne
294
Doradca_zawodowy
259

Dział: Podział Środków Funduszu Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Podział Środków Funduszu Pracy
4

Dział: Działalność GUP

Podstrona Odwiedziny Ilość
Cele GUP
21313
Staże
4767
Działalność GUP
3896
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
3880
Podział środków Funduszu Pracy
3265
Polityka Jakości - Misja Urzędu
3183
Przygotowanie zawodowe dorosłych
2384
Sklad Powiatowej Rady Rynku Pracy
2363
Pomoc publiczna
2353
Prace interwencyjne
1960
Porządek posiedzeń
1913
Roboty publiczne
1479
Organy opiniodawcze i doradcze
1099
Zasięg terytorialny
1078
Wykaz pracodawców z którymi GUP podpisał umowy
1018
Misja GUP
975
Ogłoszenia
964
Powiatowa Rada Rynku Pracy
843
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
784
Konkurs nr 1
710
Archiwalne ogłoszenia
572
Konkurs
250
Konkurs_nr_2
128
Sprawozdania z działalności GUP
75
Zintegrowana Inwestycja w Talenty II
60

Dział: Twoja sprawa w Urzędzie

Podstrona Odwiedziny Ilość
Twoja sprawa w Urzędzie
5205

Dział: Podstawy prawne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Regulamin organizacyjny
3237
Statut PUP
2101
Podstawy prawne
1450
Regulaminy form aktywizacji
1051
Statut Gdańskiego Urzędu Pracy
686
Regulamin organizacyjny GUP
529
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej
243
Regulamin pracy
235
Regulamin naboru na wolne stanowiska
219
Kodeks postępowania etycznego
212

Dział: Zarządzenia Dyrektora GUP

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Do pobrania

Podstrona Odwiedziny Ilość
Do pobrania
3049
Pomocne programy
756

Dział: Informacja dla osób niepełnosprawnych

Podstrona Odwiedziny Ilość

Dział: Statystyka lokalna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Statystyka lokalna
2134
Sprawozdania roczne GUP
205

Dział: Projekty EFS

Podstrona Odwiedziny Ilość
Aktualnie realizowane
6843
Projekty EFS
2989
PO KL
1763
RPO 2016-2017
1727
PO WER 2017-2018
1679
Zrealizowane
1585
PO WER 2016-2017
1263
RPO 2017-2018
1022
PO WER 2015-2016
978
RPO 2015-2016
937
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
568
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj
450
PO WER
283
PO WER 2019-2020
224
RPO 2019-2020
221
Zintegrowana Inwestycja w Talenty I
188
Odkryj swój kapitał
135
PO_WER_2016-17
11

Dział: Informacja publiczna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Informacja publiczna
1668
Dostep do informacji publicznej Podstawa prawna
825
Zasady udostępniania informacji publicznej
390
Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej
310
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
310
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
257

Dział: Przetwarzanie danych osobowych

Podstrona Odwiedziny Ilość
Przetwarzanie danych osobowych
1517
Przetwarzanie danych osobowych
158

Redakcja strony: Statystyka stronyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 632

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl