Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Gdański Urząd Pracy informuje o usługach pozwalających na komunikowanie się z tutejszym Urzędem osób doświadczonych trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych w ustawie „osobami uprawnionymi” poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów.

Świadczone usługi będą bezpłatne i realizowane podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Urzędu tj. w Gdańsku przy ul. Lastadia 41

Gdański Urząd Pracy informuje, że klienci, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zgłaszający chęć skorzystania z usług Gdańskiego Urzędu Pracy powinni:

  • zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze wcześniej:

a) w zakresie rejestracji i świadczeń pod nr telefonu (58) 732-53-30 lub w siedzibie Urzędu przy ul. Lastadia 41, w godz. 8.00-14.00, pocztą elektroniczną - ,
b) w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego pod nr telefonu (58) 732-53-10 lub w siedzibie Urzędu przy ul. Lastadia 41, w godz. 8.00-14.00, pocztą elektroniczną - ,
c) w zakresie programów rynku pracy pod nr telefonu (58) 732-52-59 lub w siedzibie Urzędu przy ul. Lastadia 41, w godz. 8.00-14.00, pocztą elektroniczną - ,
d) przesłanie faksu na numer telefonu /58/ 302-04-99

  • wskazać metody komunikowania się tj.:

a) polski język migowy (PJM),
b) system językowo-migowy (SJM),
c) sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Redakcja strony: Informacja dla osób niepełnosprawnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl