Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Majątek GUP

wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grupa Wartość w zł
011 - środki trwałe 3 168 437,06
013 - pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 2 480 311,97
020 - wartości niematerialne i prawne 632 815,81
RAZEM 6 281 564,84

                      

Redakcja strony: Majątek GUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 935

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl