Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Porządek posiedzeń

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu  23.01.2020 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 r.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2019 r.

5. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2020 r.

6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

7. Informacja z realizacji I edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.

8. Zaopiniowanie realizacji II edycji programu specjalnego „Mama na etacie”.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w dniu  10.12.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 30.07.2019 r.

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Wręczenie powołań Członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2019 - 2023.

3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2019 - 2023.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 05.02.2019 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 r.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2018 r.

5. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2019 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 19.12.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
a) Wniosek Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
- obuwnik,
- technik obuwnik.

b) Wniosek Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
- kelner.

4. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego „Praca dla seniorek i seniorów”.

5. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego „Mama na etacie”.

6. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego w ramach projektu

„Odkryj swój kapitał”.

7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 15.06.2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 6 lutego 2018 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
a) Wniosek Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
- monter stolarki budowlanej,
- technik robót wykończeniowych w budownictwie.

b) Wniosek Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
- magazynier – logistyk.

c) Wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Technikum Nr 18:
- technik urządzeń dźwigowych.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 r.

5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności GUP za 2017 r..

6. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2018 r.

7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 19 października 2017 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

5. Zaopiniowanie zmian do procedury wydawania przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Gdańsku opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 22 czerwca 2017 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego „Aktywna ona”.

4. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 5 kwietnia 2017 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:

a) Wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia w Technikum nr 18 nowego kierunku kształcenia:
- technik budowy jednostek pływających.

b) Wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 18 nowego kierunku kształcenia:
- mechatronik.

c) Wniosek Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku w sprawie utworzenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 nowego kierunku kształcenia:
- monter kadłubów jednostek pływających.

d) Wniosek Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku w sprawie utworzenia w Technikum nr 1 nowych kierunków kształcenia:
- technik fotografii i multimediów,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

e) Wniosek Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku w sprawie utworzenia w Technikum nr 5 nowych kierunków kształcenia:
- technik budowy dróg,
- technik inżynierii sanitarnej.

f) Wniosek Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku w sprawie utworzenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 nowego kierunku kształcenia:
- monter sieci i instalacji sanitarnych.

g) Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik fotografii i multimediów,
- monter kadłubów jednostek pływających.

h) Wniosek Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:
- asystent fryzjera,
- pracownik pomocniczy krawca.

i) Wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:
- technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.

4) Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2016 r.

5) Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.

6) Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

7) Zaopiniowanie procedury wydawania przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Gdańsku opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.

8) Wolne wnioski.

9) Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 24 stycznia 2017 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Wręczenie powołania nowemu Członkowi Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:

a) Wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:

- fotograf,

- technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych..

b) Wniosek Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:

- technik żeglugi śródlądowej.

c) Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:

- technik agrobiznesu,

- technik weterynarii.

d) Wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Technikum nr 18:

- technik budowy jednostek pływających,

- monter kadłubów jednostek pływających,

- szkutnik,

- mechatronik.

5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 r.

6. Zaopiniowanie planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2017 r.

7. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku.

8. Zaopiniowanie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

9. Zaakceptowanie regulaminu przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Gdański Urząd Pracy.

10. Zaakceptowanie regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Gdańskim Urzędzie Pracy.

11. Zaakceptowanie regulaminu przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w Gdańskim Urzędzie Pracy.

12. Zaakceptowanie regulaminu przyznawania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych w Gdańskim Urzędzie Pracy.

13. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 3 listopada 2016 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:

a) Wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku
w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:

- szkutnik,

- fototechnik.

b) Wniosek Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku
w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:

- technik usług kosmetycznych,

- ortoptystka.

c) Wniosek Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia:

- technik automatyki,

- technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej.

4. Zaopiniowanie programu specjalnego dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

5. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 2 czerwca 2016 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia:

a) Wniosek Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:

- kierowca mechanik.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2015 r.
5. Zaopiniowanie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
6. Zaopiniowanie realizacji programu specjalnego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w Gdańsku.
7. Zaopiniowanie zmian podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach limitów Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. Zaopiniowanie finansowania kształcenia ustawicznego pracowników samorządu powiatu (Urząd Miejski w Gdańsku) w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
9. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 25 stycznia 2016 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
a) Wniosek Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gdańsku w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:

- kucharz,
- optyk-mechanik.

b) Wniosek Technikum nr 1 w Gdańskuw sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:

- technik obsługi turystycznej,
- fototechnik.

c) Wniosek Szkoły Policealnej nr 1 w Gdańsku
w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia:

- technik usług kosmetycznych,
- technik informatyk.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu wydatków Funduszy za 2015 r.
5. Zaopiniowanie planu wydatków Funduszy na 2016 r.
6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 3 listopada 2015 r.

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad

3.Zaopiniowanie Miejskiego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016 – 2017.

4. Zaopiniowanie zmian do planu finansowego limitów w ramach programu rynku pracy.

5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku
w dniu 17 kwietnia 2015 r.

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Wręczenie powołań Członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2015 - 2019.

3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2015 - 2019.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:

a) wniosek Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku w sprawie utworzenia kierunku kształcenia:
    - monter izolacji przemysłowych,
    - monter izolacji budowlanych.

6. Zaopiniowanie zmian w planie podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2015 rok.

7. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w dniu 22 stycznia 2015 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3.Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:
a) wniosek Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu: mechanik motocyklowy,
b) wniosek Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu: technik turystyki wiejskiej,
c) wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu: technik organizacji reklamy,
d) wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:

 • technik gazownictwa,
 • technik procesów introligatorskich,
 • technik cyfrowych procesów graficznych.

e) wniosek Technikum nr 1 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:

 • technik procesów drukowania,
 • monter kadłubów okrętowych,
 • drukarz.

4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2014 r.

5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu wydatków Funduszu Pracy za 2014 r.

6. Zaopiniowanie planu wydatków Funduszu Pracy na 2015 r.

7. Zaopiniowanie Programu Aktywizacja i Integracja.

8. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 2 września 2014 r.

1.Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:

a) wniosek Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu – terapeuta zajęciowy.

4. Zaopiniowanie Programu Aktywizacja i Integracja

5. Zaopiniowanie programu specjalnego

6. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie posiedzenia.

 

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 16 lipca 2014 r., godz. 10.00, sala 128

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie zmian w planie podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2014 rok.

4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

 Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 8 kwietnia 2014 r., godz. 13:00

1.    Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:

a)    wniosek Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:

 • asystentka stomatologiczna,
 • higienistka stomatologiczna,
 • technik sterylizacji medycznej.

b)    wniosek Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:

 • technik eksploatacji portów i terminali.

c)    wniosek Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 19 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku  w sprawie utworzenia zawodu:

 • mechanik-monter maszyn i urządzeń.

d)    wniosek Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Pomorskich Szkołach Rzemiosł  w sprawie utworzenia zawodu:

 • operator obrabiarek skrawających

4.    Zaopiniowanie zmian do Planu Podziału Środków Funduszu Pracy.

5.    Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

6.    Wolne wnioski.

7.    Zakończenie posiedzenia.

 Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 5 lutego 2014 r., godz. 13:00

1.    Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z Funduszu Pracy za 2013 r.

4.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2013 r.

5.    Przedstawienie planów wydatków z Funduszu Pracy na 2014 r.

6.    Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

7.    Wolne wnioski.

8.    Zakończenie posiedzenia.


Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 12 listopada 2013 r., godz. 13:00

1.    Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Zaopiniowanie zmian do Planu podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2013 rok (FP i EFS).

4.    Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.

5.    Wolne wnioski.

6.    Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 14 maja 2013 r.

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:

a.    wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
- technik turystyki wiejskiej

b.    wniosek Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku w sprawie utworzenia zawodu:
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

c.    wniosek Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu  Gdańskim w sprawie utworzenia zawodu:
- opiekun osoby starszej

d.    wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku  w sprawie utworzenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 18 zawodu:
- monter mechatronik
- elektromechanik
- monter kadłubów okrętowych
- monter systemów rurociągowych
- mechanik – monter maszyn i urządzeń
- ślusarz

4. Zaopiniowanie zmian do Planu Podziału Środków Funduszu Pracy na 2013 rok
5. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 23 stycznia 2013 r.

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.
2. Wręczenie powołań Członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w kadencji 2012 - 2016.
3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Gdańsku w kadencji 2012 - 2016.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego z Funduszu Pracy za 2012 r.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2012 r.
7. Przedstawienie planu wydatków z Funduszu Pracy na 2013 r.
8. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy.
9. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia:

a)    wniosek Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM w Gdańsku  sprawie utworzenia w Technikum nr 18 zawodu:
- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
- technik elektroenergetyk transportu szynowego
- technik eksploatacji portów i terminali

b) wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 w sprawie utworzenia zawodu:
- technik organizacji reklamy

10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.

Porządek Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku w dniu 16 lipca 2014 r., godz. 10.00, sala 128

1. Otwarcie posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gdańsku.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zaopiniowanie zmian w planie podziału środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na 2014 rok.

4. Zaopiniowanie wniosków o umorzenie należności z Funduszu Pracy

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Redakcja strony: Porządek posiedzeńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1986

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl