Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Polityka Jakości - Misja Urzędu

Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy sformułował cel nadrzędny, Misję Urzędu i zadeklarował swoje zaangażowanie w jej realizację oraz określił formy nadzoru i koordynacji całego systemu. 

„Pomagamy zatrudnić pracowników.”

Realizacja Misji, zgodnie z przyjętym system zarządzania, odbywa się poprzez:

 • umacnianie wizerunku Urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną, przyjaznej Klientowi,
 • załatwianie spraw w terminach i trybach określonych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami,
 • doskonalenie warunków organizacyjnych i technicznych obsługi Klienta,
 • zapewnianie sprawnego przepływu informacji wewnątrz organizacji,
 • ulepszanie standardów obsługi w celu uzyskania maksymalnego zadowolenia Klientów i pracowników,
 • doskonalenie kwalifikacji oraz umiejętności pracowników,
 • utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania poprzez prowadzenie bieżącego monitoringu i doskonalenie procesów.

Integralną częścią przyjętej misji jest polityka jakości.

Nadrzędny cel Gdańskiego Urzędu Pracy to dążenie do maksymalnego zadowolenia klientów poprzez życzliwość, zaangażowanie i skuteczność.

GUP wykonując zadania samorządu powiatu, kieruje się przede wszystkim służebną rolą Urzędu. Zasada służebności i pomocniczości jest realizowana zarówno wobec osób bezrobotnych i poszukujących pracy jak również pracodawców i innych partnerów rynku pracy.


 

Jesteśmy pierwszym powiatowym urzędem pracy w kraju, który wdrożył system zarządzania jakością i uzyskał Certyfikat Jakości ISO 9001 (21.03.2003 r.)

Redakcja strony: Polityka Jakości - Misja UrzęduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3627

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl