Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Działalność GUP

Cele na 2018 rok

1. Uzyskanie w wyniku działań Gdańskiego Urzędu Pracy minimum 6000 podjęć pracy przez osoby bezrobotne.

2. Objęcie aktywizacją zawodową (w formie m.in. staży, szkoleń, dotacji na działalność gospodarcza, refundacji wynagrodzeń) minimum 2500 osób bezrobotnych.

3. Realizacja minimum dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER,

2) program aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

4. Działania w ramach współpracy z pracodawcami:

1) organizacja VII Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza,

2) wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników:

a) organizacja giełd pracy dla pracodawców,

b) realizacja zgłoszonych ofert pracy.

3) aktywne wsparcie dla pozyskania i utrzymania inwestorów (realizacja projektów rekrutacyjno-szkoleniowych, wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy),

4) umożliwienie pracodawcom realizacji potrzeb szkoleniowych dla pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

5) zapewnienie terminowej obsługi pracodawców zatrudniających cudzoziemców (zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi).

 Redakcja strony: Działalność GUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3079

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl