Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Działalność GUP

Cele na 2019 rok

1. Uzyskanie w wyniku działań GUP minimum 6000 podjęć pracy przez osoby bezrobotne.

2. Objęcie aktywizacją zawodową (w formie m. in. staży, szkoleń, dotacji na działalność gospodarczą, refundacji wynagrodzeń) – minimum 1500 osób bezrobotnych.

3. Realizacja trzech projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER,

2) program aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,

3) program aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego.

4. Działania w ramach współpracy z pracodawcami:

1) organizacja VIII Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza,

2) wsparcie pracodawców w rekrutacji pracowników:

a) organizacja giełd pracy dla pracodawców,

b) realizacja zgłoszonych ofert pracy.

3) aktywne wsparcie dla pozyskania i utrzymania inwestorów (realizacja projektów rekrutacyjno-szkoleniowych, wsparcie pracodawców tworzących nowe miejsca pracy),

4) umożliwienie pracodawcom realizacji potrzeb szkoleniowych dla pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

5. Organizacja II Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów.

 

 Redakcja strony: Działalność GUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4031

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl