Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Konkurs nr 1

Miasto Gdańsk/Gdański Urząd Pracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy", na które przeznaczono kwotę: 60 000 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

Termin składania ofert mija 15.05.2019 r. Termin składania poświadczenia złożenia oferty zawierającego sumę kontrolną, podpisane zgodnie z upoważnieniem do reprezentacji oferenta mija 20.05.2019 r.

Oferty można składać tylko drogą elektroniczną przez generator ofert witkac.pl. Po wypełnieniu poszczególnych pól generatora, system generuje ofertę zgodną z obowiązującym wzorem. Informacje dostępne są w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Gdańskim Urzędzie Pracy przy ul. 3 Maja 9, piętro -I , pokój nr 029 (kancelaria).

Merytorycznych konsultacji udziela: p. Anna Tuttas, tel. 58/732-52-50, e-mail:

W kwestiach związanych z organizacją konkursu wyjaśnień udziela: p. Agnieszka Lemme-Babińska, tel. 58/732-52-59, e-mail:

Załączniki

Wzór oferty

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska nr 609

Wykaz ofert

Zarządzenie nr 950/19 Prezydenta Miasta Gdańska ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Wyniki konkursu

Redakcja strony: Konkurs nr 1Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 744

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl